Stypendium Rady Szkoły

Od roku szkolnego 2016/17 I Społeczne LO jest partnerem Studenckiej Organizacji „Młodzi-Młodym” , będącej organizacją pożytku publicznego. Dzięki czemu możemy otrzymywać środki uzyskane z 1% odpisu składanego w rozliczeniach podatkowych. Tak uzyskane fundusze zostały przeznaczone na Stypendium Rady Szkoły, o które może się ubiegać każdy uczeń z „Hetmana” spełniający wymagania regulaminowe.

Dyrektor I SLO informuje, iż za jego pośrednictwem do 22 grudnia br. można składać wnioski o Stypendium Rady Szkoły.

Obowiązujący regulamin oraz wzór druku znajduje się w zakładce DLA UCZNIA – DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wnioski, wypełnione komputerowo, należy złożyć w gabinecie Dyrektora lub przesłać na adres [email protected].

Informujemy ponadto, iż ze względu na obecną sytuację wniosek można składać bez podpisu wychowawcy, należy jednak poprosić go napisanie krótkiej rekomendacji.

O rozstrzygnięciach w sprawie stypendium uczniowie zostaną poinformowani indywidualnie po posiedzeniu Rady Szkoły.

Bardzo serdecznie, w imieniu całej społeczności szkolnej, dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy dokonali darowizny na rzecz „Hetmana”!