Prośba o przekazanie 1,5% podatku dla Hetmana

Szanowni Państwo,

Rada Szkoły I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5% z rozliczenia podatku za 2022 rok na rzecz Hetmana. Środki pozyskane w ten sposób służą całej społeczności  szkolnej. Rada Szkoły dofinansowuje bowiem działalność kół zainteresowań, których w naszej szkole jest bardzo wiele. Ponadto w formie stypendiów nagradza tych uczniów, którzy w szczególny sposób angażują się w różnorodne działania społeczne integrujące hetmańskie  środowisko, promujące otwartość na potrzeby innych osób i zaangażowanie wolontaryjne.

Ośmielamy się prosić, by przy rozliczeniu PIT-u wpisali, Państwo, KRS 000270261 oraz cel szczegółowy – Hetman Tarnobrzeg 6353

Dziękujemy za ofiarność, mając na uwadze słowa Jana Pawła II – „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.