HETMAN najlepszy w województwie podkarpackim

12 stycznia 2022 r. już po raz kolejny opublikowany został przez Perspektywy Ogólnopolski Ranking Liceów. Tak jak co roku, nasz ,,Hetman” został sklasyfikowany bardzo wysoko, zdobywając 50. pozycję w Polsce i tym samym tytuł Złotej Szkoły. Ten świetny wynik zapewnił 2. miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Ogólnym Liceów. W Rankingu Maturalnym, gdzie brane były pod uwagę jedynie wyniki matury w 2021 roku, nasze liceum było najlepsze w województwie podkarpackim. Również bardzo wysokie 77. miejsce w kraju osiągnęliśmy w Rankingu Olimpijskim, gdzie punktowane były  osiągnięcia Uczniów w Ogólnopolskich Olimpiadach Ministerialnych w roku szkolnym 2020/2021. To oczywiście wielki sukces Uczniów, którzy uzyskali fantastyczne wyniki na egzaminie maturalnym, jak również zdobywali laury olimpijskie w roku ubiegłym. Nie byłoby jednak tego sukcesu bez świetnej Kadry Pedagogicznej, dzięki której ,,Hetman” rokrocznie znajduje się w gronie najlepszych liceów w kraju. To już 8. raz, nasze liceum znalazło się w pierwszej ,,setce rankingowej”, na około 3500 wszystkich liceów w Polsce. Tegoroczny wynik nie jest więc przypadkowy, ale potwierdza przynależność naszego liceum do grona najlepszych placówek oświatowych w województwie podkarpackim i w kraju.

Bardzo serdecznie gratulujemy całej Społeczności ,,Hetmana”, Kadrze Pedagogicznej, Uczniom, Rodzicom, bo to nasz wspólny wielki sukces. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę zeszłorocznych Maturzystów i Olimpijczyków.

Zapraszamy na wywiad z dyrektorem „Hetmana” – Pawłem Dobrowolski w Radiu Leliwa.

Szczegółowe wyniki Rankingu można znaleźć pod adresem: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki

Oto jak na temat Rankingu wypowiada się Prezes Fundacji Edukacyjnej ,,Perspektywy”, Waldemar Siwiński: https://licea.perspektywy.pl/2021/articles/jak-wybierac-szkole-na-podstawie-rankingu

O rankingu szkół z Podkarpacia można też przeczytać na stronie Korso i Nowin.