Wymagane dokumenty

 

 

DOKUMENTY DO 4-LETNIEGO LICEUM:

  • podanie do szkoły (na formularzu I SLO) – Podanie kandydata do liceum (pdf)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (może być dołączone w późniejszym terminie),
  • zaświadczenie z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty (może być dołączone w późniejszym terminie),
  • kopia aktu urodzenia,
  • karta zdrowia i karta szczepień (po przyjęciu do szkoły),
  • kopie dyplomów laureatów i finalistów olipiad i konkursów przedmiotowych,
  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).

 

Bliższych informacji udziela sekretariat:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax (+15) 822 79 84
hetman.edu.pl