Regulamin rekrutacji na rok 2022/2023:

UWAGA REKRUTACYJNA!

Informujemy, że w Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, umieszczonym na naszej stronie internetowej, brakowało stwierdzenia, że finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) będą przyjmowani do naszej szkoły z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Punkt II/1 Regulaminu Rekrutacji został uzupełniony o wyraz „finaliści” i jego poprawna i pełna  wersja znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły. Zatem nie tylko laureaci ale też finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty, mają zapewnione miejsca w „Hetmanie” na nowy rok szkolny.

Za nasze niedopatrzenie serdecznie przepraszamy.

Komisja Rekrutacyjna

 I SLO w Tarnobrzegu

 

Regulamin rekrutacji na rok 2022/2023: