Ważne informacje dla przyszłych i obecnych uczniów „Hetmana”

Ważne informacje dla przyszłych i obecnych uczniów „Hetmana” oraz ich rodziców na rok szkolny 2021/2022

  1. Wysokość czesnego w roku szkolnym 2021/2022 nie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie 480 zł miesięcznie.

UWAGA! Nie ma w Polsce drugiego liceum społecznego, będącego od lat ,,Złotą Szkołą”, o tak niskich opłatach czesnego!

  1. Rodzicom, których trzecie i każde kolejne dziecko uczęszcza do I SLO (niekoniecznie w tym samym czasie), przysługuje 10% zniżki w opłatach czesnego, począwszy od 1 IX 2021 roku. (NOWOŚĆ!)
  2. Każdemu uczniowi ,,Hetmana”, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyska tytuł laureata lub finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Ministerialnej i kontynuuje naukę w I SLO w roku szkolnym 2021/2022, przysługuje obniżona kwota czesnego o 100 zł za miesiąc, przez okres 10 miesięcy, począwszy od 1 IX 2021 roku.
  3. Uczniowie ,,Hetmana” zaangażowani, w roku szkolnym 2020/2021, w pracę społeczną na rzecz Społeczności Szkolnej, mogą otrzymać w roku szkolnym 2021/2022 stypendium Rady Szkoły lub nagrodę Dyrektora Szkoły.
  4. Za wszelkie zajęcia dodatkowe takie jak: koła przedmiotowe (bardzo bogata oferta), koła zainteresowań (fotograficzne, modelarskie, teatralne, żeglarskie, szachowe, dziennikarskie, plastyczne…), zajęcia z grafiki komputerowej, elementów prawa, ekonomii, dodatkowy język łaciński, biologia w języku angielskim (NOWOŚĆ!) nie ma dodatkowej odpłatności.
  5. Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat w ramach takich wydarzeń szkolnych jak np. dzień: czekolady, kawy, herbaty, herbatników, owoców, galaretki, mleka… Dzień Patrona.
  6. Tradycyjnie w okresie ferii zimowych zostanie zorganizowany tygodniowy Obóz Narciarski (mamy nadzieję, że nie przeszkodzi pandemia!), który częściowo będzie dofinansowany przez szkołę.
  7. Wzorem lat ubiegłych, w każdą sobotę, zarówno młodzież jak i rodzice, będą mogli skorzystać z możliwości popływania na basenie MOSiR w Tarnobrzegu, w ramach akcji ,,Rodzinne pływanie w Hetmanie”.
  8. Każdy uczeń ,,Hetmana” będzie miał możliwość skorzystania ze szkolnej żaglówki, pod nadzorem osoby dorosłej mającej odpowiednie uprawnienia. Oczywiście będzie można pływać po Jeziorze Tarnobrzeskim.
  9. W I SLO będzie możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego (NOWOŚĆ!). Dodatkowo zainteresowani mogą uczyć się języka łacińskiego (NOWOŚĆ!). Wszyscy uczniowie naszego liceum obowiązkowo uczą się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, stąd zwiększona jest liczba godzin z tego języka.