Biblioteka „Hetmana”

Hetmańska seria wydawnicza – Biblioteka „Hetmana”

Z przeświadczenia, że człowiek twórczy to istota szczęśliwa oraz silnie zmotywowana do pracy nad sobą i dla dobra innych, zrodził się w 2016 roku pomysł powołania do życia szkolnej serii wydawniczej, BIBLIOTEKI „HETMANA”. Jej celem jest promowanie w środowisku lokalnym talentów – literackich, plastycznych, fotograficznych, naukowych… – kreatywnych młodych ludzi z naszej szkoły.

W ciągu czterech lat udało nam się wydać aż dziewięć autorskich tomików! Były to:

  • Zeszyt 1/2016 p.t. „Opowiadania” Blanki Holuk z ilustracjami Patrycji Dziwińskiej i Grzegorza Bieni.
  • Zeszyt 2/2016 p.t. „Logos” – zbiór wierszy Bartłomieja Kupca z pracami plastycznymi Sabiny Pięty.
  • Zeszyt 3/2016: tomik matematyczny z zadaniami z kombinatoryki uczniów klasy trzeciej z poziomu rozszerzonego (Zuzanna Gosztyła, Sebastian Rolek, Martyna Stala, Grzegorz Bienia, Michał Ziobro, Eliza Karlowska, Bartosz Paczocha, Adam Kobielski, Patrycja Dziwińska, Mateusz Rączka, Alicja Babiak, Jacek Mainardi, Miłosz Błoński, Alicja Pazder, Igor Marcjan, Karol Sitowski, Karol Szpyt, Agnieszka Lech, Kamil Kozieł), projekt okładki: Kamil Suska.
  • Zeszyt 4/2017 p.t. „Ale gdybyś w końcu był tak” – wybór wierszy Pawła Hajduka w oprawie graficznej przygotowanej przez Arkadiusza Stokłosę.
  • Zeszyt 5/2017 p.t. „Zagięcia” – zbiór opowiadań Weroniki Koprowskiej z akwarelami Katarzyny Żak.
  • Zeszyt 6/2018 p.t. „Chimica varia” – zbiór z zadaniami chemicznymi, poezją i esejami Sebastiana Wojtysiaka z ilustracjami Aleksandry Wołek.
  • Zeszyt 7/2019 to promujący czytanie „Tu, tam czytam” – teksty uczniów (Dominika Matusiewicz, Julia Lewczyk, Maria Rożek, Izabela Wiater, Jan Ziętek, Antek Serwan, Franek Ciach), absolwentów (Iwona Grosicka-Dybus, Mateusz Kupiec, Zofia Dobrowolska, Jacek Mainardi, Katarzyna Uzar), nauczycieli (Urszula Żak) i przyjaciół „Hetmana” (Małgorzata Makowska-Brzychczyk,, Mieczysław Godyń, Alicja Młynarczyk, Maria Okulska); prace plastyczne (Patrycja Pacholska, Julia Turbacz, Julia Krzeszowska, Magdalena Ciach, Tomasz Ciach, Zuzanna Grabowska, Martyna Lis, Anna Popczyk-Borowiecka, Milena Nowak, zdjęcia – Dawid Teper).
  • Zeszyt 8/2019 p.t. ”W rytmie serca”: wybrane wiersze i opowiadanie Adriany Kapały, poezja Eweliny Barszcz i Aleksandry Tomczak oraz opowiadanie Karoliny Pakulskiej; ilustracje: Nina Żyłowicz
  • Zeszyt 9/2019 p.t. „Danse macabre” – miniatury prozatorskie Kamila Suski z autorską kompozycja muzyczna Magdaleny Bobowik

Egzemplarze hetmańskiej serii są dostępne w zbiorach regionalnych Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Trafiły również do kolekcji znanego sandomierskiego regionalisty, Bogusława Kędziory.

Ukazaniu się kolejnych tomików towarzyszy otwarty dla mieszkańców miasta wieczór autorski połączony z koncertem, gdzie twórcy opowiadają o swojej pracy, mają bezpośredni kontakt z publicznością, udzielają wywiadów i… dają pierwsze autografy. Przy tej okazji swoje talenty muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe mogą zaprezentować inni uczniowie szkoły. Atmosfera spotkań jest naprawdę wyjątkowa!