Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Jak przebiegało rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dwóch turach, 1 września, już po raz 31, Hetman rozpoczął uroczyście kolejny rok szkolny. Wszyscy wyczekiwali tej chwili z tęsknotą i niepokojem, mając nadzieję, że jednak wystartujemy z nauką w systemie stacjonarnym. I wystartowaliśmy!

O godzinie 14.30 w murach na Dominikańskiej 7 przedstawiciele Sejmiku Uczniowskiego – Justyna Kosior i Bartosz Bereski – sprawnie poprowadzili uroczystość inaugurującą ostatni rok szkolny dla maturzystów. Pan Dyrektor, Paweł Dobrowolski, mówił o swoich odczuciach związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i jej konsekwencjach dla edukacji. Przedstawił zmiany, jakie zaszły w kadrze i bazie szkolnej. Gorąco zachęcał do realizacji tegorocznego hasła „Bądźmy solidarni”, proponując, jak i w poprzednich latach, by to, co mówimy, nie było pustym słowem, ale przerodziło się w czyn. Tak jak i w poprzednich latach, gdy „pomagaliśmy uczyć i uczyliśmy pomagać”, czy też „w Hetmanie byliśmy dalekowzroczni”. Emilka Piątkowska, uczennica klasy 2b, przepięknie zaaranżowała piosenkę Zbigniewa Wodeckiego „Nauczmy się żyć obok siebie”. Jakub Dryś, uczeń klasy 2a, zaprezentował wykład pt. „Solidarność czyni z nas ludzi”. Zwrócił uwagę na to, iż solidarność przejawia się w poczuciu wspólnoty, gotowości niesienia pomocy innym, współodpowiedzialności za podejmowane działania lub ich brak. Odniósł się do biologicznych uwarunkowań człowieka, współczesnych badań naukowych, m.in. teorii lustrzanych neuronów, pól kwantowych i energetycznych. Szczególną uwagę zwrócił na postać Mahatmy Gandhiego, którego filozofia opierała się na idei solidarności i współpracy, szacunku dla każdej grupy etnicznej i religijnej, propagowaniu własnej tradycji, a jednocześnie szanowaniu innych, często odmiennych kultur. Wspólne działania, oparte na solidarności i wspólnym dążeniu do osiągnięcia sukcesu, to również cecha wielu drużyn sportowych, ale też i grup młodzieżowych. „Dlaczego mamy się nienawidzić? Zespala nas solidarność, niesie ta sama planeta, jesteśmy załogą tego samego statku”. Przytoczone słowa A. de Saint – Exupery’ego były kwintesencją całej wypowiedzi prelegenta. A jednocześnie dobrze też nawiązały do solidarności trzecioklasistów, którzy już jutro wyruszają na obóz naukowy do Krasnobrodu, by intensywnie rozpocząć swój ostatni edukacyjny rok w Hetmanie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Tarnobrzeskim Domu Kultury

W Tarnobrzeskim Domu Kultury o godz. 16 odbyła się podobna uroczystość dla uczniów klas pierwszych i drugich, z uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniem hymnu, przy mniejszej liczebnie publiczności, wyjątkowo bez rodziców i absolwentów, którzy zawsze tłumnie przychodzili na początek szkoły. Pan Dyrektor powitał nauczycieli rozpoczynających w tym roku pracę w Hetmanie – p. Annę Kalinkę, nauczycielkę chemii, p. Katarzynę Kepińską-Polakowską, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Magdalenę Wójcik od fizyki, p. Agatę Niño- Chwałek, uczącą j. hiszpańskiego. Złożył „noworoczne” życzenia wszystkim zebranym, życząc tak potrzebnego zdrowia i roztropności w różnych sytuacjach życiowych, jak również poczucia bezpieczeństwa także w murach Hetmana. Szefostwo Sejmiku Uczniowskiego, przyjęło w poczet hetmańskiej społeczności 75 uczniów klas pierwszych, którzy w 4 turach składali uroczyste ślubowanie, czego świadkami była cała widownia.

Zgodnie z hetmańską tradycją w dalszej części odbył się wykład księdza Macieja Charabina, który przedstawił różne sposoby rozumienia i definiowania pojęcia „solidarność”. Odwołał się do historycznych absurdów z czasów PRL (niemożności przebicia się wyjątkowego wynalazku komputera K-202, niesamowitej frekwencji wyborczej w latach 1961 – 1980, spowodowanej lękami społecznymi, a nie poczuciem solidarności), jak też fenomenu lat 80tych, gdy wskutek wspólnych działań rzeszy osób powstała NSSZZ „Solidarność”, skupiła miliony osób i doprowadziła do bezkrwawego obalenia komuny. Ksiądz Maciej zwrócił też uwagę na współczesne zagrożenia godzące w solidarność ludzką, jakimi są: kultura indywidualizmu, konformizm i bierność, życie w wirtualnym świecie, gdzie lajki nie zmienią codziennej rzeczywistości. Odwołał się do swoich ulubionych utworów J. R. R. Tolkiena, wskazując, iż niczego nie zdziała się w pojedynkę, a jedynie w poczuciu solidarności. Nie omieszkał też przywołać słów Jana Pawła II „Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu”. Kuba Dryś rozpoczął swój wykład nt. solidarności, z piosenką „Tolerancja” S. Sojki w tle, jednak musiał go przerwać z racji organizacyjnych zawirowań w TDK. Z pewnością będzie okazja, by go powtórzyć.

Całość imprezy zakończył p. Dyrektor Dobrowolski, podając informacje o pracy w najbliższych dniach. Podziękował również bardzo serdecznie p. Marzenie Jarzynie, która po 22 latach pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała z tego stanowiska, ale pozostała nauczycielem Hetmana. Pani Jarzyna już w pierwszej części, podczas rozpoczęcia dla klas trzecich, otrzymała ciepłe, kwiatowe podziękowania od Sejmiku Uczniowskiego występującego w imieniu społeczności szkolnej.

Impreza była nagrywana i będzie ją można obejrzeć na stronie www Szkoły.