Historia nauczycielką życia

O tym, że historia jest nauczycielką życia, wie praktycznie każdy, choć może nie każdy ma świadomość, iż Cyceron, autor tych słów, miał na względzie szerszy jej aspekt. Według rzymskiego mówcy i filozofa historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae et magistra vitae, czyli historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci i właśnie nauczycielką życia. O tej prawdzie mogli szczególnie się przekonać uczniowie klas 2a i 1a, którzy w miniony piątek, 24 marca, uczestniczyli w Rzeszowie w wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii UR. Zajęcia te, pierwsze po czasie pandemii, wznowiły współpracę szkół średnich z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Pierwszy z wykładów, poprowadzony przez prof. Beatę Lorens, poświęcony był osobie wszechstronnej, istnemu człowiekowi renesansu, czyli Mikołajowi Kopernikowi. Tu szczególnie klasa pierwsza, realizująca właśnie na języku polskim materiał z odrodzenia, mogła poznać wiele faktów z życia uczonego, który parał się nie tylko astronomią, ale też prawem i medycyną, a w kręgu jego zainteresowań były ponadto zagadnienia związane z ekonomią. Pisał nie tylko De revolutionibus orbium caelestium (O obrotach sfer niebieskich), ale  również i o wartości pieniądza. Słuchacze mogli poznać wyniki ostatnich badań genetycznych dotyczących Kopernika, a nawet zobaczyć próbę rekonstrukcji jego twarzy.

Kolejny wykład stanowił przykład aktywnej lekcji historii – pracę ze źródłami. Dr Leszek Poniewozik, bazując na oryginalnych tekstach, zabrał nas w podróż do Mongolii i Chin, odbytą na kilka lat przed Marco Polo przez naszego rodaka Benedykta Polaka, towarzysza posła Jana di Piano Carpiniego. Temat ten był szczególnie bliski uczniom klasy drugiej, którzy na swoich lekcjach historii R tkwią akurat w tym momencie historycznym. Prowadzący dopowiedział jeszcze kilka faktów na temat podboju Europy przez Tatarów, bitwy pod Legnicą oraz śmierci św. Stanisława biskupa.

Podczas ostatniego wykładu prof. Jerzego Kuzickiego usłyszeliśmy o działaniach ziemiaństwa z Podkarpacia podejmowanych podczas powstania styczniowego. Na slajdach mogliśmy zobaczyć miejsca potyczek, rejony szpitali powstańczych, sylwetki uczestników oraz usłyszeć o dalszych skutkach – zsyłce na Sybir, konfiskacie majątków, a także śmierci. Wśród prezentowanych nagrobków pojawił się znany nam z tarnobrzeskiego kościoła oo. Dominikanów sarkofag Juliusza Tarnowskiego, młodego hrabiego, który dołączył do powstańców i zginął w bitwie pod Komorowem.

Pobyt w Rzeszowie zakończyliśmy spotkaniem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, gdzie p. Maria Siuda, Przewodnicząca Komisji ds. aplikacji i Praw Człowieka, oraz p. Jacek Rudnicki, kierownik szkolenia aplikantów, podzielili się z nami informacjami na temat swojej pracy. Nie ukrywali, że praca radcy to jak podróż, a ścieżka zawodowa jest długa i trudna, wymaga przy tym ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności. Miło nam również było usłyszeć, że współpraca z naszą szkołą, zainicjowana przez rp p. Pawła Niedźwiedzia, wraca prowadzącym wiarę w system edukacji.