Dzień Ziemi w Hetmanie

To już drugi Dzień Ziemi obchodzony w pandemii koronawirusa. Ubiegłoroczne hasło tego święta  „Ulecz świat” jest nadal aktualne i znowu musimy odczytać je jak najbardziej dosłownie. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a my – jego mieszkańcy – na nowo powinniśmy zdefiniować swoje w nim miejsce.

                Nie ma wątpliwości , że za zachwianie równowagi w przyrodzie odpowiada cała ludzkość , ale największą winę ponoszą kraje Bogatej Północy hołdujące konsumpcyjnemu stylowi życia.

A przecież już pół wieku temu Jonasz Kofta – wybitny polski poeta i twórca pięknych, refleksyjnych piosenek śpiewał „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…”. Wsłuchajcie się w słowa tej piosenki ilustrowanej zdjęciami wykonanymi przez uczniów klasy IA podczas plenerowej godziny wychowawczej, która odbyła się 12 kwietnia. Przenieście się zatem „do ogrodów” i… pamiętajcie o ogrodach.

                W  tegoroczny Dzień Ziemi zaangażowała się także klasa IB. Uczniowie tej klasy na najbliższej lekcji wychowawczej 26 kwietnia przedstawią Hetmaniakom projekt dotyczący ochrony klimatu realizowany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu 1 PLANET4ALL – Razem dla klimatu, jego uczestnicy obrali za cel określenie, jak zmiana klimatu wpływa na lokalną społeczność i jej środowisko.

Zmiany klimatu dzieją się tu i teraz. Mamy wpływ na ich postępowanie i odczuwamy ich konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie możemy biernie czekać i musimy działać solidarnie na rzecz naszej planety. Budujmy razem świadomość społeczno-klimatyczną.