Coroczny próbny alarm ppoż

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w momencie, kiedy do szkoły przychodzą nowi uczniowie, czyli „pierwszaki”, należy przeprowadzić próbny alarm ewakuacyjny szkoły. Dlatego też w piątek 16 września na lekcji wychowawczej, wszyscy Hetmaniacy sprawnie i szybko opuścili budynek szkoły, kiedy Dyrektor szkoły Paweł Dobrowolski ogłosił ewakuację z powodu  zagrożenia pożarem. Była to oczywiście akcja symulacyjna, ale zarówno uczniowie z wychowawcami, jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły po opuszczeniu budynków sprawnie zebrali się na miejscu zbiórki – boisku szkolnym. Całą akcję przeprowadzono pod czujnym okiem przedstawiciela Tarnobrzeskiej Komendy PSP. Ofiar w ludziach i sprzęcie nie odnotowano. (DS)