Contra nałogom

2 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy dzień „Contra Nałogom”.

Z tej okazji klasa 3d przygotowała film, który miał na celu ukazanie zagrożeń wynikających z uzależnień.

Główną ideą akcji było zapoznanie rówieśników z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania substancji zagrażających życiu i zdrowiu. Najważniejszym aspektem było ukazanie szkodliwości ich działania, rozumienie znaczenia słów: nałóg, uzależnienie, kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków.

W ramach naszego szkolnego hasła „Żyjemy w zdrowym trybie” klasa 3d starała się zachęcić uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia swojego i innych. Młodzież skupiła się głównie na poważnych konsekwencjach uzależnień, zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych. W tym roku uczniowie poruszyli tematy, takie jak: uzależnienie od telefonu/social media, alkoholu, kodeiny, cukru, nikotyny, marihuany czy kofeiny. (SW)