O uroczystościach szkolnych słów kilka…

Szkoła uczy i wychowuje, nie tylko wtłaczając ogrom wiedzy w uczniowskie głowy, ale też angażując młodych ludzi do wspólnych działań integrujących całą społeczność szkolną. Horacy, mówiąc o zadaniach poetów, twierdził: „aut prodesse volunt aut delectare poetae” – „poeci chcą albo uczyć, albo bawić”. Szkoła natomiast i uczy i bawi, a co więcej – często też wzrusza. Z przyjemnością wspominamy różnego rodzaju uroczystości szkolne, przy organizacji których angażowały się rzesze uczniów. Większość tych imprez odbywa się cyklicznie, a jednak za każdym razem jest inaczej, bo inni ludzie je tworzą, w innym klimacie, ciągle jednak w tej samej szkole. Tradycją stały się:

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – jak chce kalendarz, najczęściej 1 września.. Dyrektor przyjmuje w poczet społeczności szkolnej kolejne młode pokolenia, odbierając od nich przyrzeczenie rzetelnej pracy i postawy godnej ucznia. Aby uroczystości nie zdominowały nudne przemówienia, od początku szkoły wprowadzono ciekawe wykłady inauguracyjne (z dziedziny literatury, sztuki, przedmiotów ścisłych, jak też ciekawostek technicznych, medycznych), wygłaszane przez nauczycieli uczących w szkole, a od roku 1999 także przez uczniów. Miło widzieć wśród zgromadzonych twarzy absolwentów, którzy licznie przybywają, jakby nie chcieli tak do końca opuścić szkoły.

 1. Otrzęsiny klas pierwszych na przełomie września i października – impreza połączona jest z pierwszą dyskoteką szkolną, przygotowywaną przez Sejmik Uczniowski. Scenariusz tych często mrożących krew w żyłach scenek opracowują klasy drugie. „Pierwszacy” zostają poddani testom sprawdzającym ich wiedzę, umiejętności, fizyczną sprawność, a bardzo często pomysłowość i zaradność w ekstremalnych warunkach (np. przedstawienie egzotycznych krajów, wspólne śpiewy i tańce, spożywanie różnych wymyślnych potraw, picie przedziwnych mikstur). Kiedy młodzi adepci wykażą się pożądanymi cechami w stopniu maksymalnym, mogą poczuć się pełnoprawnymi uczniami Hetmana.

 1. Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, zwany popularnie Dniem Nauczyciela – jest to impreza pełna ciepłych, życzliwych słów dla tych, którzy na co dzień poświęcają swój czas, wysiłek, by przygotować młode pokolenia do dalszego życia, nie tylko wyposażyć głowy uczniów w odpowiednią ilość wiedzy, ale przede wszystkim nauczyć odpowiedzialności za siebie i za innych. Najczęściej są to humorystyczne scenki, w których uczniowie parodiują swoich „psorów”(z pewnością w myśl oświeceniowego hasła: „i śmiech niekiedy może być nauką”), jak też przepytują swoich „mistrzów” z bardzo życiowych treści. Bawimy się również wspólnie, wysłuchując nastrojowych wierszy i piosenek z adekwatnym tekstem.

 1. Dzień Niepodległości – 11 Listopada – czasem uczczony typowo w postaci montażu słowno – muzycznego o patriotycznej treści. Warto jednak wspomnieć o nietypowej wyprawie licealistów w pierwszym roku nauki szlakiem legionistów po najbliższej okolicy, sesji popularno – naukowej nt. „Jak współczesna młodzież rozumie patriotyzm?”, debacie w Muzeum Regionalnym, jak też pięknych scenach dramatu „Nocy Listopadowej” w wykonaniu prawie profesjonalnego zespołu uczniów. Również ciekawy był Marsz Niepodległości śladami tarnobrzeskich patriotów, czy też wspomnienia na Zamku Tarnowskich w Dzikowie o członkach rodzin uczniów i nauczycieli, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 1. Andrzejki – najczęściej jest to dyskoteka szkolna organizowana w ostatnich dniach listopada. Niekiedy bywały to „piżama party” w odpowiedniej, tajemniczej scenerii (nawet z zejściem do szkolnych podziemi), z pełnym zestawem wróżbiarskich porad.

 1. Dzień bez papierosa – tradycyjnie obchodzony na świecie 31 maja, w naszej szkole zaś na przełomie listopada i grudnia. Inicjatorką tej akcji była nauczycielka chemii p. Natalia Urban – Szymańska. Co roku uczniowie klas pierwszych (najczęściej z profilu biologiczno –chemicznego), wraz z wychowawcami oraz nauczycielami chemii i biologii, przygotowują heppening nie tylko dla społeczności szkolnej, ale też dla całego miasta. Wychodzą na ulice, proponując jabłko za papierosa, przeprowadzają ankiety, rozdają ulotki nt. szkodliwości palenia i promują zdrowy tryb życia. Szkoła zaś zostaje oplakatowana materiałami profilaktycznymi, odbywają się w niej prelekcje, pokazy, konkursy. Młodzi ludzie w ten sposób starają się pokazać swoją „młodość wolną od nałogów”.

 1. Mikołajki – mają często charakter kameralny, czasem organizowane są w ramach jednej klasy, a często też łączą całą hetmańską społeczność. Uwrażliwiając młodzież na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzieci z Domów Dziecka, wychowawcy ze swoimi klasami organizowali Mikołajki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Szkoły Specjalnej, połączone wspólną zabawą. Sejmik Uczniowski kilkakrotnie przeprowadzał akcję zbiórki zabawek, książek, słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka w Skopaniu, Piasecznie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu. Od 2007 nasza młodzież, wspólnie z dyrekcją i gronem pedagogicznym, bierze udział w akcji „List do Świętego Mikołaja”. Inicjatorką tego wydarzenia była Elżbieta Małgorzata Chabel, która swą pedagogiczną pomocą od wielu lat wspiera potrzebujące dzieci. Nasi wychowankowie stali się „Mikołajami” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu i podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu. W akcję zaangażowali się również pracownicy szkoły oraz rodzice naszych uczniów. Jako społeczność szkolna dołączyliśmy też do akcji „Świąteczna paczka”

 1. Wigilie szkolne – od początku istnienia szkoły upływają w bardzo rodzinnej atmosferze. Tradycyjnie uczestniczymy we mszy św., a następnie podziwiamy młodzieży w inscenizacjach jasełkowych. O oprawę tej uroczystości dba katecheta oraz wychowawcy klas pierwszych. W ciągu 30 lat istnienia szkoły mieliśmy okazję zobaczyć wiele wspaniałych inscenizacji jasełkowych, przygotowanych w oparciu o tradycyjne scenariusze, jak też pomysły własne. Jasełka połączone są też z koncertem kolęd, w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele, budząc swym śpiewem wzruszenie u słuchaczy.Tradycyjnie wszyscy wszystkim składają najlepsze życzenia, uczniowie łamią się opłatkiem z nauczycielami, dyrekcją i pracownikami szkoły, darzą siebie najcieplejszymi słowami. Do tradycji też weszło już organizowanie od kilku lat wigilii w grupach rocznikowych, a co ciekawsze, nawet absolwenci przychodzą do szkoły i organizują swoje świąteczne spotkania.

 1. Studniówki – w myśl hasła „miło szaleć, kiedy czas po temu” na sto dni przed maturą. Tradycją jest bal w wieczorowych kreacjach rozpoczęty polonezem, przygotowanym corocznie przez p. Dorotę Skórską. Nietypowe układy, ciekawe aranżacje budzą podziw u widzów i dają przykład do naśladowania. Młodzi ludzie w odświętnych kreacjach wywołują łzy wzruszenia u swoich rodziców, jak też podziw u nauczycieli. Każda z uczestniczących par bywa przedstawiana ogółowi widzów, Dyrektor tradycyjnie życzy udanego startu w dorosłe życie, a młodzież bawi się do rana. Często zabawom tym towarzyszą konkursy taneczne, zabawy kotylionowe, czy popisy artystyczne młodych talentów. Nasi studniówkowicze gościli w progach restauracji „Tapima”, „Kaprys”, „Złoty Dukat”, „Kameleon”, najczęściej na zamku w Baranowie Sandomierskim, a w ostatnich latach w „Dworze Dwikozy”.

 1. Walentynki – okazja do wyrażenia wielu pięknych uczuć, okazania swojej przyjaźni, życzliwości i wdzięczności dla innych. Szkoła tonie w serduszkach, młodzież ubiera się na czerwono, panuje radosna atmosfera. Dużo pracy ma tzw. poczta walentynkowa, organizowana sprawnie przez Sejmik Uczniowski, rekordziści (w tym również nauczyciele) odbierają po kilkanaście kartek z wyrazami sympatii. Wieczorem można zabawić się wspólnie na dyskotece karnawałowej.

 1. I Dzień Wiosny – pora z utęsknieniem wyczekiwana przez zmęczonych zimą uczniów i nauczycieli. Czekamy na promyki ciepłego słońca, zielone pączki na drzewach i wiosenne kwiaty. By nie był to „dzień wagarowicza”, wspólnie bawimy się urządzając wesołe konkursy. Obchodziliśmy Dzień Języków Obcych i Kultur Światowych, robiliśmy konkursy na wizerunek Marzanny, organizowaliśmy różne ekologiczne konkursy. W ostatnich zaś latach były też prezentacje niezwykłych miejsc (np. Dolina Smarkatej), zachęta do życia zgodnie z naturą.

 1. Pożegnanie klas kończących naukę w liceum w ostatni piątek kwietnia najpierw klas IV, a od 2005 r. klas III liceum. Uroczystość tę przygotowują uczniowie rok młodsi, żegnając swych kolegów i koleżanki scenkami przypominającymi szkolne wydarzenia, niezapomniane lekcje matematyki, historii, wychowania fizycznego czy edb. Udzielają też cennych wskazówek swym starszym kolegom, jak radzić sobie w ciężkim studenckim życiu, choć sami nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Wręczają też swoim „idolom” pamiątkowe gadżety, darzą kwiatami, jak też osładzają (choćby tortem) ostatnie chwile w szkole przed maturą. Maturzyści z pewnością na zawsze pozostaną w pamięci młodszych kolegów, koleżanek, a zwłaszcza nauczycieli.

 1. Matury … nie są imprezą szkolną, ale efektem ciężkiej wieloletniej pracy. Jak do tej pory wszystkim naszym maturzystom sprzyjało szczęście (nową maturę zdawali w 100%), a może raczej byli oni dobrze przygotowani do egzaminu dojrzałości przez swoich nauczycieli, zmuszających ich do wielokrotnego rozwiązywania testów, arkuszy maturalnych, nudnych powtórek. Na pewno zahartował ich do tych końcowych potyczek także obowiązujący w szkole system egzaminów semestralnych.

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – tym, którzy pilnie pracowali, brali udział w konkursach i olimpiadach, słusznie należą się nagrody i podziękowania ze strony dyrekcji za rzetelną pracę i godne reprezentowanie szkoły. W początkowych latach klasy pierwsze popisywały się swoimi osiągnięciami na deskach Domu Kultury, potem gimnazjaliści prezentowali swoje gimnazjalne projekty, a ostatnio popisy klas pierwszych prezentujących swoje naukowe osiągnięcia oraz ciekawostki z życia klas np. wspomnienia z wycieczek, obozów naukowych.

 2. Dni tematyczne – odbywają się z inicjatywy Sejmiku Uczniowskiego. Angażują i bawią całą społeczność szkolną. Wiele osób konkuruje swymi kreacjami w Pidżama Day, Lata Dwudzieste, Dzień Dżinsów itp. Posmakować można różnych potraw i napojów w Dniu herbaty i herbatnika, w Dniu Kawy, Czekolady, Dniu Galaretki i wiele, wiele innych.