Koło Młodych Historyków Sztuki

Poniedziałek | 15:15 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Przemysław Zamojski

Prowadzący: Przemysław Zamojski

Tematyka

W ramach zajęć Koła Młodych Historyków Sztuki im. Jeźdźca Polskiego poznajemy kierunki, style i nurty w  różnych dziedzinach sztuk plastycznych. Docieramy do sedna kompozycji i poznajemy techniki i  tajniki warsztatu artystów. Zaczynamy zrozumieć co jest sztuką, a co nią  nie jest . Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał ikonograficzny  i  merytoryczny. Dążymy do obiektywnego rozumienia sztuki. Podejmujemy próby wszechstronnej analizy dzieła. Sztuka  jako uniwersalna wartość,wolna od  subiektywnych  osądów – jest dla nas stałym wyzwaniem.

Kiedy?

Poniedziałek, godz. 15:15