KOŁO OLIMPIJSKIE Z WOS`u

Środa | 18:15 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Grzegorz Kobylski

Koło Olimpijskie z WOS`u
Prowadzący Grzegorz Kobylski

Dla kogo?

Grupa docelowa – uczniowie kursu rozszerzonego wiedzy o społeczeństwie (szczególnie klasy trzeciej), uczestnicy olimpiad prawniczych i olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym.

Tematyka:

Tematyka zajęć koncentruje się na następujących aspektach:

  • analiza wymagań merytorycznych  poszczególnych etapów olimpiad,
  • poszerzanie zakresu wiedzy poza wymagania programowe z zakresu wos,
  • rozwiązywanie zadań olimpijskich,
  • kształcenie języka nauk wchodzących w skład wos`u,
  • tworzenie zadań i kluczy rozwiązań do nich – kształcenie kryteriów oceniania

Kiedy?

Środa – platforma ZOOM 18:15