KÓŁKO WYRÓWNAWCZE Z HISTORII, WOS`u, PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i EKONOMII

Według indywidualnych ustaleń z prowadzącym. | | SALA : NA ZOOM LUB W SZKOLE WEDŁUG USTALEŃ

Prowadzący: Grzegorz Kobylski

NAKoło wyrównawcze   – zajęcia na zoom
Prowadzący: Grzegorz Kobylski

Dla kogo?

Grupa docelowa – uczniowie mający potrzebę takich zajęć w zakresie przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia.

Tematyka:

Celem zajęć jest:

  • umożliwienie uczniom zmieniającym rozszerzenie w trakcie roku szkolnego nadrobienia zaległości z historii lub wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym,
  • umożliwienie uczniom nadrobienia zaległości spowodowanych różnymi czynnikami (choroba, zmiana szkoły, klasy  ) w zakresie ww. przedmiotów,
  • pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem lub zrozumieniem problematyki poruszanej na lekcjach.
  • umożliwienie uczniom poprawy kartkówek i sprawdzianów lub ich napisania w przypadku nieobecności w okresie pandemii a szczególnie nauczania online

Kiedy?

UWAGA!!! Zajęcia odbywają się w czasie ustalonym indywidualnie z uczniem lub grupą uczniów przez prowadzącego.