Kółko matematyczne

ŚRODA | 17:00 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Grzegorz Serwan

Koło matematyczne
Prowadzący: Grzegorz Serwan

Dla kogo?

Spotkania koła matematycznego mają na celu gromadzić sympatyków matematyki, ale nie tylko. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego, a przede wszystkim przekona się, jaka matematyka jest ciekawa 😉

Program pracy ma na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. A wszystko to w przyjaznej atmosferze, z dodatkiem humoru, co pozwala uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Prowadzenie zajęć z uczniami Hetmana wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela, jak i uczniów, oraz przygotowania odpowiednich materiałów do zajęć, a tych u nas nie zabraknie…
Zajęcia kierowane są do uczniów klas trzecich po szkole podstawowej.

 Cele koła:

  • rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności uczniów,
  • kształtowanie oryginalności myślenia,
  • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
  • uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia rozwiązań,
  • kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki,
  • kształtowanie krytycyzmu myślenia, korygowania błędów i uznawania przesłanek popartych poprawnym rozumowaniem,
  • poszerzenie wiedzy matematycznej uczestników o wiadomości ponadprogramowe.

Pracujemy także nad umiejętnością samokształcenia, samodzielnego działania i rozwijaniem własnej inwencji twórczej.

Uczniowie będą przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas rozwiązywania zadań podczas egzaminów i w życiu codziennym. Nauczyciel umożliwi uczniom różnorodne spojrzenie na problemy, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych.

Kiedy?

Kółko odbywa się w każdą środę o godz. 17.00 w aplikacji ZOOM.