Kółko matematyczne

Środa | 18:15 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Beata Suska

Kółko matematyczne
Prowadząca: Beata Suska

Matematyka jest jak nurt wody […]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor. Trzeba tylko dobrze się przyjrzeć. Nic nie musisz robić. Kiedy się skupisz i wytężysz wzrok, wszystko samo jasno ci się ukaże. Na tym szerokim świecie tylko matematyka jest dla mnie taka życzliwa.” Haruki Murakami

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II z zakresu rozszerzonego, którzy pragną nadrobić zaległości matematyczne.

Tematyka:

Na zajęciach rozwiązujemy zadania nie wykraczające poza ramy określone programem nauczania z matematyki. Kółko daje szansę poznania ciekawych metod rozwiązywania zadań, utrwalenia i usystematyzowania wiedzy.

Korzyści dla ucznia:

Zajęcia pomagają uczniom w lepszym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, jak również motywują do samodzielej pracy.

Kiedy?

Kółko odbywa się w każdą środę o 18:15 na platformie zoom.

Zajęcia prowadzi Beata Suska

Zapraszam!