Kółko języka angielskiego

Środa | 18 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Katarzyna Łazowska

Kółko rozwijające z języka angielskiego

Prowadzącą: Katarzyna Łazowska

Accused, addiction, alligator, amazement, anchovies, assasination…

… to tylko niektóre z 1700 słów, które w czasie swojej twórczości wymyślił William Shakespeare, uważany za człowieka, który wprowadził do języka angielskiego największą liczbę słów spośród wszystkich pisarzy.

Szekspirowskie słowotwórstwo, ale także parafrazy, tłumaczenie zdań, kolokacje, słuchanie czy czytanie to obszary poruszane na kółku z języka angielskiego.

Tematyka:

  • uzupełnianie i pogłębianie wiedzy w zakresie języka angielskiego
  • ćwiczenia z zakresu Use of English pojawiające się na egzaminie maturalnym
  • doskonalenie umiejętności czytania i słuchanie ze zrozumieniem
  • przygotowanie do maturalnej odpowiedzi ustnej, ale także swobodnego wypowiadania się na różne tematy
  • nadrabianie zaległości

Dla kogo?

  • Klasy 3LO po SP – środa 18:00 (ewentualnie w innym, wcześniej uzgodnionym z grupą terminie)