KÓŁKO HISTORYCZNE

Wtorek | 19:00 | SALA : PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Grzegorz Kobylski

Koło maturalne HISTORIA
Prowadzący: Grzegorz Kobylski

Dla kogo?

Grupa docelowa – uczniowie klas trzeciej po gimnazjum oraz chętni.

Tematyka

Zajęcia mają na celu:

  • pogłębić tematykę zajęć realizowanych na kursie głównym,
  • zwiększyć zakres pracy nad tekstami źródłowymi pisanymi oraz ikonograficznymi,
  • wprowadzić tematykę olimpijską do kursu rozszerzonego historii,
  • powtórkach materiału zgłaszanego przez uczniów jako nadal trudny lub niezrozumiały,
  • rozwiązywaniu zadań maturalnych lub o takim charakterze,
  • ćwiczeniu technik i specyfiki udzielania odpowiedzi w zadaniach maturalnych,
  • analizie źródeł historycznych – pracy z nimi,
  • przekazywaniu uczniom spostrzeżeń dydaktycznych wynikłych z pracy w OKE Kraków

W bieżącym roku tematyka zajęć koncentruje się na historii nowożytnej XVI wieku (I semestr), w drugim semestrze skupimy się na tematyce maturalnej.

Kiedy?

Wtorek na platformie zoom 19:00