Kółko chemiczne

Środa | 17:00 | SALA PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Anna Kalinka

Kółko chemiczne
Prowadząca Anna Kalinka

Dla kogo?

Kółko chemiczne przeznaczone jest dla wszystkich uczniów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie możliwości pracy otwiera ukończenie Wydziału Chemii oraz kierunków przyrodniczych. To spojrzenie „od kuchni” na wymagania stawiane Specjalistom, Osobom Wykwalifikowanym, Kierownikom, czy Kierownikom projektów w branży farmaceutycznych, w zakładach chemicznych, a także w jednostkach nadzoru farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych aktów normatywnych.

Tematyka

Zajęcia mają na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii, w sposób umożliwiający praktyczne spojrzeniena tę dziedzinę nauki, lecz także motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez poszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych, Internecie, encyklopediach multimedialnych itp.

Kiedy?

Środa, godz. 17.00, Platforma  ZOOM.