STYPENDIUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

już po raz czwarty organizujemy konkurs o przyznanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. To prestiżowe wyróżnienie jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na naszej Uczelni w najbliższym roku akademickim. Przesyłamy więc na Państwa ręce ofertę Stypendium UJ, wierząc, że zainteresuje ona Państwa uczniów.

Stypendium UJ jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia – z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich.

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie kierunku (poza kierunkami prowadzonymi przez Collegium Medicum UJ);
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego UJ;
  • gwarancję miejsca w akademiku.

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 kwietnia 2022 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić elektroniczny formularz oraz przesłać drogą mailową dokumenty i przygotowane przez siebie materiały.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz zainteresowania, pomysły, projekty i plany, które chcieliby zrealizować, studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rocznie oferujemy 7 stypendiów.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • uczniów klas maturalnych;
  • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2019 r. i nie podjęli studiów;
  • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2019 r., i chcą podjąć studia drugiego stopnia.

O korzyściach płynących z naszego Stypendium najlepiej opowiadają sami Stypendyści: stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/materialy-informacyjne.

Na naszej stronie zamieściliśmy również materiały, które mogą Państwo wykorzystać na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych, aby wiadomość o Stypendium dotarła do zainteresowanych nim uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium oraz z jego regulaminem, umieszczonymi na stronie stypendia.uj.edu.pl. Chętnie udzielimy odpowiedzi na ewentualne pytania – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub numerem telefonu (+48) 12 663 26 88.