Dzień otwarty w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Już 23 kwietnia Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na Dzień otwarty kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zainteresowani będą mieli okazję uczestniczyć w grach decyzyjnych, quizach, ciekawych wykładach dotyczących zagadnień z prawa, cyberbezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Dzień otwarty odbędzie się 23 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Uczelni SWWS, przy ul. Karmelickiej 9, w Warszawie.

Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom jednolite studia na kierunku Prawo, których celem jest kształcenie przyszłych prawników w sposób praktyczny, którzy będą posiadali najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz standardy etyczne niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych, zwłaszcza tych, które mają na celu służbę na rzecz Państwa Polskiego.

Natomiast studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują przyszłych pracowników sektora obronnego i ochronnego, administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne, niezbędne do wykonywania zawodów realizujących ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Szczegóły dotyczące kierunków oferowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości są dostępne na stronie https://swws.edu.pl/ksztalcenie/