Regulamin wypożyczania książek w czasie zagrożenia COVID – 19

1. Książkę może wypożyczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów infekcji – uczeń, nauczyciel, pracownik administracji.
2. Czytelnicy korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach z zachowaniem dystansu społecznego.
3. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą zarówno przez czytelnika, jaki i osobę wypożyczającą.
4. Po wejściu do sali czytelnik dezynfekuje ręce.
5. Należy korzystać z własnych przyborów do pisania, potwierdzając w zeszycie wypożyczenie lub zwrot książki.
6. Po oddaniu książki zostaje ona odłożona na tydzień, dopiero po tym czasie będzie wypożyczana innym czytelnikom.
7. Po każdym przyjęciu książek dezynfekowane będą rękawice i blat.
8. Nie wolno dezynfekować zwracanych książek preparatami dezynfekującymi.
9. Obsługiwana jest tylko jedna osoba, pozostali czekają poza salą z zachowaniem dystansu społecznego.
10. Wypożyczający książki z księgozbioru szkolnego powinni stosować się do obowiązującego Regulaminu i poleceń osoby wypożyczającej.