Plan Pracy w Hetmanie do końca roku szkolnego.

PLAN PRACY W HETMANIE

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO

 1. Do dnia 19 maja (włącznie) uczymy się wszyscy zdalnie.
 2. 20 maja (czwartek) – Dzień Patrona
 • Klasy 2 a, b, c, e – przychodzą do szkoły (obowiązują bluzy hetmańskie) na obchody Święta Szkoły. Początek o godz. 9.30. Obecność Uczniów w/w klas, jak również Nauczycieli mających w tym dniu planowe zajęcia (za wyjątkiem Wychowawców klas pierwszych i drugiej „f” oraz „g”) jest obowiązkowa.
 • Pozostałe klasy nie mają w tym dniu zajęć dydaktycznych, natomiast zadaniem wszystkich jest nauczenie się Hymnu Szkoły na pamięć, oraz napisanie notatki o hetmanie Janie Amorze Tarnowskim do zeszytu historii. O godzinie 11.00 wychowawcy tych klas zaproszą swoje klasy na wspólne oglądanie nagrania
  z uroczystości szkolnych.
 1. Klasy: 2 a, b, c, począwszy od 21 maja, uczą się stacjonarnie w szkole.
 2. Klasy: 2 e, f, g, uczą się stacjonarnie w dniach 21, 24, 25 maja, zaś 26 i 27 maja w sposób zdalny.
 3. Klasy: 1 a, b, c, d, uczą się zdalnie w dniach 21, 24, 25 maja, zaś stacjonarnie 26 i 27 maja.
 4. W dniu 28 maja (piątek), klasy 2 a, b, c, w godz. 8.00 – 10.50/11.00 piszą w szkole egzamin semestralny z matematyki. Tego dnia klasy 2a, b, c nie mają innych zajęć, natomiast pozostałe klasy uczą się zdalnie.
 5. W dniu 31 maja (poniedziałek), uczniowie wszystkich klas piszą egzaminy semestralne
  w szkole, według podanego wcześniej harmonogramu.
 6. Począwszy od 1 czerwca, wszyscy wracamy do szkoły i realizujemy naukę stacjonarną według planu lekcji (włącznie z zajęciami na basenie).
 7. Dzień 18 czerwca (piątek) jest dniem dyrektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

Paweł Dobrowolski,

dyrektor I SLO