KÓŁKO HISTORYCZNE

Piątek | 7.20 | SALA PLATFORMA ZOOM

Prowadzący: Katarzyna Kępińska – Polakowska

Kółko historyczne
Prowadząca: Katarzyna Kępińska – Polakowska

Dla kogo?

Kółko historyczne ma charakter zajęć wyrównawczych. Przeznaczone jest głównie dla uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i poznać historię swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”.

Tematyka

Zajęcia mają na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia. Umożliwiają usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu wymagań koniecznych z historii.

Ponadto:

  • pogłębianie postaw patriotycznych poprzez zachęcanie uczniów do udziału w uroczystościach patriotycznych, filmowe spotkania z historią oraz historią regionu na tle historii Polski,
  • rozwijanie tożsamości  europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny. Dostrzeganie potrzeby pokoju i bezpieczeństwa w Europie,
  • motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez poszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych, Internecie, encyklopediach multimedialnych,
  • doskonalenie umiejętności myślenia historycznego, zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością.

Kiedy?

Piątek 7.20, Platforma  ZOOM