Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 15 października odbył się wspaniały, uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez klasę 3b.

Prowadzące, Olga Kowalik oraz Michalina Baran, przywitały publiczność, a następnie wszyscy przygotowujący akademię zaintonowali ze sceny hymn naszej szkoły, do odśpiewania którego włączyła się cała społeczność szkolna. Zwrotki pieśni wykonywali: Emilia Piątkowska oraz Karol Kraska.

Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły, Pan Paweł Dobrowolski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na cechy wyróżniające dobrą szkołę, tym samym pięknie nawiązał do tegorocznego hetmańskiego hasła: „JA-TY-MY. Budujemy relacje”. Złożył również życzenia nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Tradycją tego październikowego Święta Szkoły jest także wręczenia nagród tym, którzy w sposób wyjątkowy zasłużyli się hetmańskiej społeczności. Zanim to jednak nastąpiło, wszyscy zgromadzeni brawami wyrazili swoje uznanie na wieść o odebranej dzień wcześniej w Rzeszowie przez Pana Pawła Dobrowolskiego Nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe. Równie ciepło przyjęto decyzję organu prowadzącego naszą szkołę, Tarnobrzeskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, o uhonorowaniu nagrodami dwojga nauczycieli: Pani Marty Wciseł i Pana Grzegorza Kobylskiego. Oklaskami podziękowano również za zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz szkoły nauczycielom i pracownikom „Hetmana”, którzy otrzymali wyróżnienia w postaci Nagrody Dyrektora Szkoły. Byli to Państwo: Magdalena Ciach, Renata Dąbrowska, Krystyna Gwoździowska, Leszek Horoszko, Marzena Jarzyna, Marek Kierzkowski, Renata Kozdra – Laba, Ewa Kuchno, Adam Kunysz, Urszula Żak.

Ponieważ Dzień Edukacji narodowej to również święto uczniów, co roku wskazywani są uczniowie, którzy swoją postawą i pracą na rzecz szkoły stanowią wzór dla innych. I tym razem Pan Dyrektor nie musiał wyczytywać nazwisk laureatów, wystarczyło krótko przypomnieć zasługi nagrodzonych, by wyskandowane zostały przez wszystkich nazwiska wyróżnionych: Kacper Janczy i Aleksander Polnicki.

Do życzeń z okazji DEN dołączyli się przedstawiciele Sejmiku Uczniowskiego, Wiktoria Ziarko i Piotr Stasiak.

Po tej części oficjalnej, przyszedł czas na program przygotowany przez klasę 3b. Patrycja Glica i Julia Gołąbek przedstawiły prezentację zawierającą krótką, lecz treściwą historię Dnia Edukacji Narodowej. Następnie na scenie, z utworem pt. “Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, wystąpiła Emilia Piątkowska. Potem przyszedł czas na wspólne karaoke.

W części finałowej wydarzenia Sejmik Uczniowski wręczył nagrody zwycięzcom turniejów piłki siatkowej i piłki nożnej, które rozegrane były podczas wrześniowego świętowania szkolnego Dnia Chłopaka.

Dzień ten został spędzony w uroczystym klimacie, lecz w bardzo miłej atmosferze. Jeszcze raz składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia! (Wiktoria Ziarko, 3b)