Zapraszamy do udziału w konkursie OIRP w Kielcach

Zespół do spraw Edukacji Prawnej ogłasza rozpoczęcie rejestracji uczniów szkół ponadpodstawowych chcących wziąć udział w I EDYCJI KRASOMÓWCZEGO KONKURSU PRAWNICZEGO organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.


Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy prawniczej wśród młodzieży, pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, a tym samym konieczność doskonalenia przez młode pokolenie sztuki przemawiania. Konkurs odbędzie się w dniu 14.12.2022r. w formie ustnej, w ramach której Uczestnicy wygłoszą publicznie przemówienie konkursowe w czasie do 10 minut na jeden z wylosowanych tematów (tematy przemówień stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Ocenie będzie podlegać nie tylko treść wypowiedzi ale równie ważna będzie forma przemówienia jak styl, język poprawność fonetyczna.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie odsyłamy do p. Anny Niedźwiedź lub p. Grzegorza Kobylskiego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu i załącznikach na stronie https://www.oirpkielce.pl/…/i-edycja-krasomowczego…

OIRP Kielce zaprasza i zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych, których siedziba znajduje się na obszarze działania OIRP w Kielcach, do wzięcia udziału w Konkursie !!!