Wrześniowy kalendarz

I TYDZIEŃ WRZEŚNIA

1 września – WRESZCIE w szkole. Jeszcze nie w budynku na Dominikańskiej, ale już WŚRÓD hetmańskiej braci. WYKLADY inauguracyjne WYJĄTKOWE i różnorodne. W HETMANIE jesteśmy solidarni!
2 września – W MUZEUM MIASTA TARNOBRZEGA uczniowie klas 1 poznają Patrona szkoły; W DRODZE na obóz naukowy są klasy 3, a drugoklasiści z WYCHOWAWCAMI w salach szkolnych.
3 września – WYJEŻDŻAJĄ pierwszoklasiści, by się integrować. W POCIE czoła pracują maturzyści w pięknej scenerii Krasnobrodu. WEDŁUG odrębnego planu uczą się klasy 2.
4 września – WRÓCILI bezpiecznie uczniowie klas 1. WARTO było poznać Roztocze, a zwłaszcza siebie i nowych znajomych.
5 września – WYMĘCZENI, ale i WZMOCNIENI dotarli do domów nasi maturzyści, WRACAJĄCY z naukowego obozu.

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA

WSZYSCY w szkole. WYSTARTOWAŁ plan lekcji. WIELU jeszcze się WAHA z wyborem rozszerzeń. WYDAJE się, że jesteśmy bezpieczni, zachowując szczególną ostrożność i środki bezpieczeństwa. NajWIĘCEJ pracy ma p. Dyrektor, przyjmując podania, rozwiązując WIELORAKIE problemy, rozmawiając z WIELOMA osobami.
11 września – WYDARZENIE odbywające się po raz V – Bieg Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie. WYTWALE biegli w nim uczniowie HETMANA.

III TYDZIEŃ WRZEŚNIA

14 września – WYPRZEDAŻ podręczników W ALTANCE, na lekcjach WYCHOWAWCZYCH w niektórych klasach zaWITALI absolwenci, dzieląc się WRAŻENIAMI z lat spędzonych w murach szkoły.
15 września – Z WYSIŁKIEM sprzątali uczniowie Hetmana okolice Zwierzyńca, W MYŚL hasła „Mamy na to czas, posprzątajmy razem las”.
17 września – WYWIADÓWKA – pierwsza w tym semestrze, tzw. zapoznawcza z obowiązującymi przepisami, WAŻNYMI dokumentami, WYMAGANIAMI nauczycieli i wychowawców.

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA

21 września – WYLICZYĆ można bardzo dużo młodzieżowych inicjatyw, które zostały zrealizowane jako projekty społeczne – o tym mówili WOLONTARIUSZE podczas spotkań w ramach Dnia Projektów Społecznych, zachęcając do podejmowania WARTOŚCIOWYCH działań.
23 września – WSPOMÓC trzeba tych, którzy złapali pierwsze jesienne WIRUSY, WIELORAKIMI środkami, dobrym słowem i WSPÓŁCZUCIEM, by szybko się WYKARASKALI z chorób. Dobrze też WYCIĄGNĄĆ pomocną dłoń lub WYSŁAĆ dobre notatki z lekcji.
25 września – WSPÓŁPRACA kwitnie w kolejnej akcji „Sprzątania świata”. Siedząc WYGODNIE na szkolnym holu, można miło spędzić czas na oglądaniu WYJĄTKOWEGO filmu pokazującego WYBITNYCH ludzi.

V TYDZIEŃ WRZEŚNIA

28 września – WIELOKULTUROWE zagadnienia i w WIELU językach zostały przedstawione W RAMACH Europejskiego Dnia Języków. Nie można WĄTPIĆ WE WŁASNE możliwości posługiwania się językiem obcym, nawet jeśli nie będzie to WARTKA mowa, to WAŻNE są chęci do tego, by W OGÓLE mówić, zwłaszcza WBREW własnym ograniczeniom.
29 września – WSPANIAŁY Jesienny Koncert WZRUSZYL słuchaczy WYBRANYMI utworami, nieprzeciętnymi WYKONANIAMI. WRAŻLIWI zapamiętają szczególną WIRTUOZERIĘ WYSTĘPUJĄCYCH.
30 września – termin WYZNACZONY na złożenie deklaracji z WYBOREM przedmiotów do zdawania podczas maturalnych egzaminów. WIERZYĆ trzeba, że zdane egzaminy pozwolą się dostać na WYMARZONE studia.