Wielkie wyróżnienie dla licealistów z ,,Hetmana”!

Z radością pragniemy poinformować, że aż czwórce uczniów z naszego liceum zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.

Na liście stypendystów znaleźli się: Lilly May Niezabitowska(2g), Tomasz Strycharz (2c), Mikołaj Majka (3d) oraz Sebastian Spyrzewski (tegoroczny absolwent, była klasa 3d).To wielkie wyróżnienie dla licealistów z ,,Hetmana”. Tym bardziej, że znaleźli się w bardzo elitarnej, bo liczącej zaledwie 34 uczniów z całego województwa,  grupie uczniów, którym zostało przyznane stypendium MEN. O tym, jak trudno go zdobyć,  świadczy fakt, że jedynie z 14 podkarpackich szkół (podstawowych lub średnich) wywodzą się tegoroczni stypendyści. Przyznanie tego wyróżnienia to efekt świetnych wyników na Olimpiadach Ministerialnych czy też spektakularnych sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej.

Szczegóły można znaleźć, klikając w link do strony Podkarpackiego Kuratorium. 

Nieco wcześniej na stronie KO w Rzeszowie pojawiła się również informacja o zatwierdzeniu listy kandydatów zgłoszonych przez szkoły do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. O stypendium to może się ubiegać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą  średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów do stypendium, zgłoszonych przez Sejmik Uczniowski, zatwierdziła Rada Szkoły, typując, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, tylko po jednym kandydacie. Spośród uczniów liceum czteroletniego (szkoła ponadpodstawowa) stypendium otrzymała Paulina Orlińska (2g), z liceum trzyletniego (szkoła ponadgimnazjalna) Mikołaj Majka (3d).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom, ciesząc się razem z nimi tymi wyróżnieniami.