Ważna jest każda kropla krwi…

Światowy Dzień Krwiodawcy został ustanowiony 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Święto to jest obchodzone w dzień urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi.

W 1901 roku odkrył on, że na krwinkach czerwonych występują dwa antygeny warunkujące zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 r. Nagrodę Nobla. Jego odkrycie umożliwiło rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi. W 1940 r. Landsteiner był również współodkrywcą czynnika Rh.

Święto ustanowiono w celu uhonorowania wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem życia, jakim jest krew.

Propagowanie tego dnia ma również zwiększać świadomość społeczeństwa na temat tego, jak bezcenna jest krew, a jednocześnie też zachęcać do jej oddawania. Bowiem mimo ogromnego postępu medycyny nadal nie możemy jej niczym zastąpić, ani sztucznie uzyskać. A bez niej nie byłoby zabiegów, operacji, leczenia i ratowania ludzi.

W Polsce krwiodawstwo jest dobrowolne i bezpłatne. Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat. Dlatego też zachęcamy pełnoletnich Hetmaniaków – Nauczycieli, Absolwentów, Uczniów i Rodziców do tego, by oddawali swoją krew innym.

Polecamy do przeczytania:

https://www.rckk.rzeszow.pl/

https://krwiodawcy.org/

https://www.krewniacy.pl/

WHO World Blood Donor Day 2021

Donate Blood