V MEMORIAŁ PŁYWACKI im. JÓZEFA SALIKA

V MEMORIAŁ PŁYWACKI im. JÓZEFA SALIKA

REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

– I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

– współorganizatorzy: MOSiR Tarnobrzeg, Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

– 18 marca 2022 roku, pływalnia MOSiR Tarnobrzeg Al. Niepodległości 2
odprawa techniczna, rozgrzewka zawodników 13.00
uroczyste otwarcie zawodów 13.30
początek rywalizacji 13.45

CEL ZAWODÓW

– upamiętnienie „Zasłużonego Profesora Hetmana” Józefa Salika

– upowszechnienie aktywnego wypoczynku

– popularyzacja pływania

– propagowanie pływania jako dyscypliny sportowej wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży

Zasady uczestnictwa

w zawodach mogą uczestniczyć uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

– zawodnicy zrzeszeni w sekcji pływackiej UKS HETMAN Tarnobrzeg

– zawodnicy mają prawo do startu w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie.

Konkurencje

– zawody rozegrane zostaną w trzech konkurencjach:
K.1. Dziewczęta LO / 50m. stylem dowolnym

K.2. Chłopcy LO / 50m. stylem dowolnym

K.3. Sztafeta MIX 4 x 50m. stylem dowolnym

 Dane techniczne

rozstawienia serii dokona organizator na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników w ostatnich 12- stu miesiącach.
– jeżeli do danej konkurencji zostanie zgłoszonych mniej niż 3 zawodników, konkurencja ta nie zostanie rozegrana.

 Dane techniczne pływalni
– ilość torów: 6
– pomiar czasu: ręczny
– temperatura wody: 270C
– długość pływalni: 25 metrów.

 Zgłoszenia do zawodów
– zgłoszenia do zawodów należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2022r. do godziny 20.00 na adres: lukaszzasuwa@hetman.edu.pl
– zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, wykaz konkurencji startowych z najlepszym wynikiem uzyskanym w ostatnich 12-stu miesiącach w tej konkurencji.

 Nagrody
– puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji
– nagroda rzeczowa- niespodzianka dla zawodnika z najlepszym czasem Memoriału.

 Postanowienia końcowe, kontakt
– odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się 18.03.2022r. o godz. 13.00 przed kasą basenu.
– w sprawach nie objętych regulaminem, decyduje organizator zawodów

  • sprawy organizacyjne: Łukasz Zasuwa