Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Podziękowania, nagrody, wzruszające rozstania…Coś się zaczyna, coś się kończy… czasem zbyt wolno płynie czas, a niekiedy za szybko. I tak właśnie możemy powiedzieć o kończącym się roku szkolnym, kiedy to minęło…

Uroczyste zakończenie wierzący i praktykujący rozpoczęli mszą św., dziękując za miniony rok. Jak wspomniał w kazaniu ks. Maciej Charabin – ważne, by znaleźć w życiu swe miejsce i ludzi, którzy sprawią, że będziemy szczęśliwi – tam bowiem  skarb twój, gdzie serce twoje. Następnie na holu szkolnym rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Prowadzący, Martyna Piekarska i Nikodem Szala – Jagiełło, przywitali obecnych a następnie zaprosili wszystkich do wspólnego wykonania hymnu szkoły. Śpiew poprowadzili Klaudia Huk i Emil Trela, dołączyła zaś do nich cała społeczność szkolna, powtarzając – dążmy do gwiazd…. Słowa refleksji nad mijającym rokiem skierował do zebranych pan Dyrektor, Paweł Dobrowolski, dziękując w imieniu swoim i pani Wicedyrektor Marty Wciseł, za wytężoną pracę uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji. Pan Dyrektor podkreślił, że mijający rok szkolny był wyjątkowy dla całej społeczności Hetmana. Zajęliśmy 9 miejsce w Polsce w maturalnym rankingu Perspektyw, a dodatkowo miało miejsce wiele wydarzeń. Z tego miejsca podziękował Sejmikowi Uczniowskiemu oraz jego opiekunkom: Pani Marzenie Sarzyńskiej i Pani Elżbiecie Małgorzacie Chabel. Sejmik w tym roku wprowadził do kalendarza szkolnego wiele ciekawych wydarzeń takich jak: zimowy bal maskowy czy letnia dyskoteka pod gwiazdami, a oprócz tego zrealizował mnóstwo dni tematycznych, w których brali udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele. To była wspaniała integracja! Przewodnicząca Sejmiku, Roksana Dziura podsumowała działania samorządu zrealizowane w roku pod hasłem Hetman społecznie. Podziękowała za włączanie się w wiele przedsięwzięć i zachęcała, by kolejne osoby zgłaszały swą chęć pracy w Sejmiku. Życzyła wszystkim dobrze spędzonych wakacji, odpoczynku po trudach i bezpiecznego powrotu we wrześniu. Część kolejna to tradycyjne rozdanie dyplomów i nagród za osiągnięcia naukowe – wysokie noty na świadectwach, sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, występy i zwycięstwa w zawodach sportowych, ale też za pracę w samorządzie szkolnym i klasowym, podjęte działania prospołeczne, wolontariat, udział w kółku teatralnym, kole modelarskim, szachowym, działalność w szkolnej telewizji HetManiak TV, honorową służbę w poczcie sztandarowym, czy śpiewające występy na koncertach i w chórze Vox Hetmaniae. Wychowawcy wraz z dyrekcją wręczali dyplomy i nagrody, których ilość, jak co roku, okazała się wręcz imponująca. Każda klasa miała jeszcze okazję zrobienia sobie wspólnej fotografii.

Serdeczne podziękowania należą się obsługującym nagłośnienie: Kacprowi Jareckiemu oraz Antoniemu Sobolowi, jak również panom –  Adamowi Kunyszowi i Grzegorzowi Serwanowi, którzy uwieczniali ten dzisiejszy dzień. Po części oficjalnej każda klasa spotkała się ze swym wychowawcą, uczniowie odebrali świadectwa i złożyli podziękowania za pracę nauczycielom i wychowawcom.

Na zakończenie miała miejsce uroczysta premiera sztuki, w wykonaniu szkolnego koła teatralnego „Pod Kluczem”. Ale o tym już w kolejnym artykule! (AN)

Wspaniałych wakacji 🙂