Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku sala widowiskowa Tarnobrzeskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi. W uroczystej inauguracji roku szkolnego wzięli udział dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, absolwenci, rodzice i przyjaciele Hetmana, a także goście zaproszeni na tę uroczystość.

Po przywitaniu wszystkich przez przedstawicieli Sejmiku Uczniowskiego zaśpiewany został Hymn Szkoły, który jak zawsze bardzo porusza swym mądrym i ponadczasowym tekstem oraz wspaniałą kompozycją, którego autorami są Michał Kotwica – nasz Absolwent i Michał Jurkiewicz – przyjaciel szkoły.

Następnie zabrał głos pan dyrektor Paweł Dobrowolski, który również przywitał wszystkich w swoim imieniu i wygłosił krótkie przemówienie na temat naszego tegorocznego hetmańskiego hasła, jakie w sposób szczególny będzie przyświecać nam w tym roku szkolnym „Żyjemy w zdrowym trybie”. I nie chodzi tu jedynie o nasze pierwsze skojarzenia, czyli zdrową dietę, ruch, sport, bo to wszystko oczywiście jest bardzo ważne i nasze ciało musi być zdrowe, ale jak wiemy „W zdrowym ciele, zdrowy duch,” więc zdrowie psychiczne, nasza dusza, duchowość, wartości, pasje i zainteresowania, relacje z innymi ludźmi to też aspekty, nad którymi warto się pochylić i je również pielęgnować.

Po wystąpieniu Pana Dyrektora przyszedł moment szczególny na przedstawienie zaproszonych gości. Zaszczycił nas swoją obecnością Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie pan mecenas Bartosz Opaliński, który podpisał z panem dyrektorem umowę o współpracy między Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie a I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu celem poszerzania wiedzy prawnej uczniów Hetmana. „Hetman kształci prawników” to akcja, która obejmie grupę międzyklasową o profilu humanistyczno-prawniczym.

Po podpisaniu umowy i po przemówieniu pana mecenasa Bartosza Opalińskiego głos zabrał drugi gość i wieloletni przyjaciel naszej szkoły pan mecenas Paweł Niedźwiedź, który przedstawił słuchaczom, jak pięknym, trudnym i odpowiedzialnym zawodem zaufania publicznego jest zawód radcy prawnego i przekazał on na ręce pana dyrektora radcowską togę z niebieskim żabotem, by ta godnie zdobiła salę 25.

Drugim bardzo ważnym momentem było ślubowanie uczniów klas 1. Wszyscy pierwszoklasiści wyczytani przez swoich wychowawców, uroczyście przed sztandarem szkoły z przejęciem i powagą powtarzali słowa przysięgi. Dzięki temu postawili kropkę na „i”, by wejść do społeczności hetmańskiej, przestrzegając jej praw i obowiązków.

Ostatnim punktem spotkania,  jak co roku, był wykład inauguracyjny, który poprowadziła w tym roku pani Agata Kwarciany, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Wspaniale wytłumaczyła słuchaczom, jak ważne w naszym zdrowym życiu, w zdrowym postępowaniu, w zdrowym trybie jest połączenie ciała, duszy i umysłu. Każda z tych części jest tak samo ważna, o każdą musimy dbać poprzez samorozwój, wsłuchiwanie się w głąb siebie, w swoje emocje i potrzeby.

To było piękne rozpoczęcia pełne mądrych słów, porad, świeżej energii, nowych możliwości.

Życzymy wszystkim spokoju, zdrowia, wytrwałości na ten nowy rok szkolny!

(KW)