Trzy hetmańskie projekty społeczne

Trzy zespoły uczniów „Hetmana” przeszły do kolejnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Praktycznej „Zwolnieni z Teorii”. Zadaniem każdego z nich jest przygotowanie i realizacja projektu społecznego.

W ślady ubiegłorocznych finalistów olimpiady poszły młodsze roczniki, a my z satysfakcją odnotowujemy kolejne kroki poczynione ku finalizacji projektów. Wszystkie trzy drużyny skompletowały swój skład i przeszły na poziom planowania, zdobywając pierwsze punkty. Jeden z zespołów pracuje nad projektem „Ścieżka ku wiedzy”. W jego skład wchodzą: Natalia Kmuk, Maciej Wolak, Stanisław Hajduk, Weronika Furdyna, Maciej Krakowiak. Następna grupa w składzie: Kacper Janczy, Amelia Ciba, Grzegorz Rawski, Julia Długosiewicz – realizuje projekt „#PoznajMY Tarnobrzeg”. Trzeci z zespołów tworzą: Martyna Justyniarska, Piotr Stasiak i Alex Szyrba, a ich projekt ma nazwę „Marzę o Polsce”. Gratulujemy i czekamy na informacje o dalszych postępach w pracy! (RD)