„Trzeba być najdalej, żeby być najbliżej…”

„Hetman” pozdrawia wakacyjnie!