Szkolny Dzień Solidarności

21 grudnia to w Kalendarzu Hetmańskim Szkolny Dzień Solidarności – dzień, w którym chcemy w szczególny sposób zwrócić uwagę na rolę Solidarności w naszym życiu. Przewodnim hasłem bieżącego roku szkolnego dla naszej społeczności  jest właśnie solidarność i jej znaczenie.

Jaka jest więc ta Nasza Solidarność? Odpowiedź na to możemy uzyskać, analizując nasze szkolne inicjatywy, a także wypowiedzi zawarte w pracach uczniów, przysłanych na konkurs Moja Solidarność.

Po pierwsze, jest to solidarność polegająca na działaniu, a to jest przecież podstawą właściwego rozumienia sensu tej idei. Pomagamy na różnych płaszczyznach: kolegom w szkole, osobom starszym, osobom z różnymi chorobami, a także samotnym i tym, którzy w obecnej sytuacji pandemicznej takiej pomocy potrzebują.

Po drugie, jesteśmy solidarni z tymi, którzy w jakiś sposób są dyskryminowani ze względu na: poglądy, płeć, choroby itp.

Po trzecie, jesteśmy wrażliwi na otaczającą nas rzeczywistość i dostrzeganą w różnych aspektach niesprawiedliwość.

Po czwarte, solidaryzujemy się z otaczającą nas przyrodą, pomagamy zwierzętom, dbamy o naturę (projekty społeczne, wolontariat).

Działamy w pojedynkę w życiu codziennym i razem – w licznych projektach. W tym przypadku należy chociażby wspomnieć o dwóch ostatnich.

Zaangażowaliśmy się z Wielkim Sercem w pomoc Rodzinie, której życie nie szczędzi codziennych trosk. Odzew Hetmaniaków był ogromny. Miejmy nadzieję, że, dzięki naszej życzliwości, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia  dadzą Tym, których wsparliśmy, radość z tego, że solidarność to nie pusty slogan, ale ,,żywe odruchy serca”. Niech, oprócz prezentów, przyniosą otuchę i wiarę w ludzi na przyszłość.

Drugim projektem związanym z nadchodzącymi świętami jest konkurs Kartka dla Seniora. Solidarność z samotnymi to wielki gest solidarności, gdyż samotność jest właśnie zaprzeczeniem solidarności. Wspierając tę akcję, okazujemy istotę swojego człowieczeństwa.

Hetmaniacy starają się także pojąć solidarność głębiej, szukają jej przesłanek historycznych, prawnych, międzynarodowych a także socjologicznych i psychologicznych. Miejmy nadzieję, że ta naukowa aktywność przełoży się na działanie dnia codziennego.

Dziękujemy uczniom klasy II a za przygotowaną na dzisiejszą okazję, dla wszystkich uczniów, prezentację pod tytułem Różne oblicza Solidarności.

Bądźmy więc solidarni nie tylko od święta i okazji! Niech Solidarność w naszym życiu będzie wartością nadrzędną!

                                                                                                          (GK)