STYPENDIA I NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW I NAGRÓD

PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

 

Drodzy Uczniowie, tradycyjnie początek września, to czas składania wniosków do Prezydenta Miasta Tarnobrzega, o przyznanie stypendiów, bądź nagród, w ramach ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Podkreślam, że dotyczy to uczniów, którzy uczęszczają do szkoły, mieszczącej się na terenie Tarnobrzega, a więc nasz ,,Hetman” spełnia ten warunek. Dodatkowo należy posiadać odpowiednie osiągnięcia, o których mowa w regulaminie. Co bardzo istotne, w tym roku wnioskodawcami muszą być rodzice, bądź prawni opiekunowie (dla uczniów niepełnoletnich), lub uczniowie pełnoletni. Termin składania wniosków, wraz ze stosowną dokumentacją, mija 15 września, zatem zadbajcie o to, aby nie zaprzepaścić szansy. Ponieważ wymagane jest dołączenie do wniosku danych dotyczących szkoły i podpisanych przez dyrektora, zatem zapraszam zainteresowanych, aby podeszli do gabinetu, celem dopełnienia formalności, do piątku 11 września.

Poniżej zamieszczam treść uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”, wraz z załącznikami.

 

 

Paweł Dobrowolski

 

Treść uchwały