Śladami pamięci

W ostatni piątek października uczniowie klasy 1a odwiedzili salę wystawową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka, która mieści się w  budynku dawnej synagogi żydowskiej. Tam właśnie eksponowana była wystawa pt. „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”, ukazująca miejsce społeczności żydowskiej w życiu i kulturze naszego miasta. Ekspozycja była jednym ze sposobów upamiętnienia tragicznego losu Żydów wypędzonych przez Niemców z Tarnobrzega w październiku 1939 roku, o co rokrocznie dbają przedstawiciele tarnobrzeskiej społeczności, organizując m.in. Marsz Pamięci.

Dla osób interesujących się historią, zwłaszcza lokalną, warte uwagi były zdjęcia z lat przedwojennych oraz z czasów II wojny światowej przedstawiające znane miejsca i mieszkańców Tarnobrzega. Szczególne zainteresowanie wzbudziła Szafa Pamięci, w której złożono teczki z nazwiskami zapisanymi w języku polskim i hebrajskim dawnych żydowskich mieszkańców. Czekają one na uzupełnienie informacjami o losach nieżyjących już tarnobrzeżan.

Słowa Artura Oppmana, umieszczone w jednej z gablot wystawowych – „to, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci” są dobrą wskazówką dla młodych ludzi, którzy uczą się tolerancji i otwartości na różne kultury oraz poczucia wspólnej tożsamości. Może dzięki temu będzie łatwiej budować międzyludzkie relacje?