Razem dla klimatu

Dzisiaj, na lekcji wychowawczej kontynuowaliśmy w naszej szkole obchody Dnia Ziemi. Młodzież zaangażowana w ogólnopolski projekt, którego zwieńczenie nastąpi w czerwcu, zaprezentowała efekty swojej dotychczasowej pracy.

„1Planet4All” jest projektem, którego celem jest budowanie świadomości i wiedzy na temat zmieniającego się klimatu na Ziemi, a także umiejętność dostrzegania skutków na poziomie lokalnym i globalnym oraz ochrony klimatu. Uczniowie klasy 1b zdecydowali się wziąć w nim udział, aby pokazać i uświadomić jak największej ilości osób, co aktualnie się dzieje z klimatem i co o tym myślą profesjonaliści. W tym celu zgłosiliśmy się do Prezesa Ligii Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, pana Zbigniewa Golca i zadaliśmy mu kilka kluczowych pytań. Całą rozmowę można przeczytać tutajwywiad LOP

Ciekawą częścią projektu są wywiady i rozmowy przeprowadzone z najbliższymi naszych uczniów, szczególnie z dziadkami, którzy podzielili się ze swoimi wnukami refleksjami na temat zmian w porach roku. Z biegiem czasu, zmiany były coraz bardziej widoczne i odczuwalne. Zimy w poprzednim wieku były bardzo mroźne, srogie i śnieżne, co znacznie różni się od tych, które występują w dzisiejszych czasach. Często zamykano szkoły, przedszkola oraz inne instytucje ze względu na niebywale niskie temperatury (nawet -35OC). Zaspy śnieżne przewyższały nawet najwyższe osoby, utrudniając chociażby widoczność na drodze. Tworzyły się bardzo grube pokrywy lodowe, które umożliwiały jazdę na łyżwach, nawet na Wiśle, która cały czas płynie.

Wiosna z kolei była o wiele dłuższa, stopniowo ujawniała się i “nabierała sił” po tak ostrych zimach oraz stopniowo przemieniała się w lato. Z reguły nie zdarzało się, że następowały jakieś nieoczekiwane i zaskakujące zjawiska atmosferyczne. Wszystko pięknie i majestatycznie rozkwitało, budziło się do życia i dojrzewało. Ze względu na panujące wtedy warunki, a dzisiaj, zanikło wiele roślin, odmian i rodzajów, których już niestety raczej nie poznamy. Pora letnia charakteryzowała się dosyć ciepłymi temperaturami, lecz nie nadzwyczaj upalnymi.

      

Jednym ze skutków zmiany klimatu są powodzie. Cieplejsza atmosfera, powstająca na skutek zmian klimatycznych, może pomieścić w sobie więcej pary wodnej, zatem deszcze występują rzadziej, ale są one intensywniejsze. Wysuszona ziemia nie jest w stanie przyjąć nadmiernej ilości wody z intensywnego deszczu, co powoduje powodzie.

Zmiana klimatu nie jest jedyną przyczyną występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, huragany, cyklony tropikalne, czy fale upałów. Jednak w jej wyniku może zwiększać się̨ ryzyko ich występowania lub ich nasilenie. W 2015 r. raport Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazał, że już 9 na 10 katastrof naturalnych jest związanych ze zjawiskami pogodowymi, które nabierają̨ intensywności z powodu zmiany klimatu.

           

Zastanówmy się, co robimy nie tak, czy jest coś, czym faktycznie szkodzimy. Ocalmy naszą planetę, florę i faunę. Pomyślmy o przyszłych pokoleniach, jeszcze nie jest za późno…(SW i AN)