Program “Pajacyk-pomoc psychospołeczna”

Fundacja „Twarze depresji” połączyła siły z Polską Akcją Humanitarną – razem wspierają dzieci i młodzież z Polski oraz Ukrainy, w ramach programu „Pajacyk-pomoc psychospołeczna”. Program ruszył 1 września 2022 r., potrwa do końca sierpnia 2023 r.

Umożliwia on przeprowadzenie – miesięcznie – 134 zdalnych konsultacji psychologicznych i 20 zdalnych konsultacji psychiatrycznych.

Dzięki wsparciu finansowemu z PAH uruchomiono program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla uczniów narodowości polskiej i ukraińskiej w wieku od 6 do 18 lat.

Program „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” jest skierowany do uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z wojną, a także do polskich uczniów, u których nasiliły się trudności w związku z tym, co dzieje się dookoła nas i u naszych ukraińskich sąsiadów.

Specjaliści Fundacji „Twarze depresji” konsultują online w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim. Prowadzą oni konsultacje:
stacjonarne lub zdalne: w trzech szkołach (w Warszawie, Płocku i Górowie Iławeckim);
zdalne: dla podopiecznych programu „Pajacyk” PAH oraz podopiecznych Fundacji „Twarze depresji” lub dzieci i młodzieży, które chcą zostać ich podopiecznymi.

Zgłoszenie do programu odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.twarzedepresji.pl/pajacyk i po przesłaniu pisemnej zgody rodzica na udział dziecka w programie. Wzór zgody i regulamin programu znajdują się również na stronie fundacji, pod formularzem zgłoszeniowym.

Po wpłynięciu zgłoszenia do fundacji, koordynatorka programu dzwoni do rodzica/opiekuna prawnego ucznia i proponuje dla dziecka najszybszy możliwy termin konsultacji online ze specjalistą Fundacji „Twarze depresji”. Konsultacje psychiatryczne możliwe są wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z psychologiem Fundacji „Twarze depresji”, który diagnozuje Uczestnika i podejmuje ostateczną decyzję o zasadności zakwalifikowania Uczestnika na zdalną konsultację psychiatryczną. „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” to jeden z wielu programów pomocy psychologicznej i psychiatrycznej realizowanych przez Fundację „Twarze depresji”. Fachowymi zdalnymi konsultacjami wspiera nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych, kobiety w ciężarne i matki po porodzie, osoby chore onkologicznie i ich bliskich. Zgłoszenia odbywają się przez stronę: www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.