Pożegnanie hrabiego Jana Artura Tarnowskiego

W sobotę 11 maja, w tarnobrzeskim Klasztorze, miało miejsce pożegnanie, zmarłego 17 kwietnia, hrabiego Jana Artura Tarnowskiego. Hrabia urodził się 10 czerwca 1933 roku w Dzikowie, ale w 1944 roku musiał wraz z rodziną opuścić swoją rodową siedzibę, którą zajęli komuniści. Przez wiele lat był zmuszony żyć na emigracji. Powrócił do kraju w 1989 roku i zamieszkał na stałe w Warszawie. Dla nas to ważna Osoba, gdyż hrabia Jan Artur Tarnowski był potomkiem Patrona naszej szkoły – hetmana Jana Amora Tarnowskiego. Z tego też względu wzięliśmy udział w ostatnim pożegnaniu Hrabiego. Bardzo dziękuję wszystkim ,,Hetmaniakom” obecnym na uroczystości, a w szczególności Pocztowi Sztandarowemu, w składzie którego byli: Aleksander Harnik, Lena Harnik i Michalina Tworek.

Paweł Dobrowolski