Podziękowania za udział w akcji społecznej „Podaruj wiersz”

Do włączenia się w społeczną akcję „Podaruj wiersz” zachęcaliśmy w październiku, podkreślając wielką moc ofiarowanych słów. Nie wątpiliśmy, że będą one wyrazem życzliwości, duchowego wsparcia, dodadzą nadziei, a może nawet przyniosą pociechę w różnych zawiłych życiowych momentach czy też, odwołując się do jakichś miłych wspomnień, wywołają uśmiech na twarzy osoby obdarowanej.

Promowaliśmy tę akcję na portalach społecznościowych i naszej stronie internetowej. Spotkała się ona z życzliwym odzewem wśród uczniów i nauczycieli, jak też zmobilizowała zainteresowanych do szybkiego działania, gdyż termin wykonania zadania był bardzo krótki. Obdarowani zostali nie tylko najbliżsi z rodziny czy osoby z przyjacielskiego kręgu, ale też ludzie samotni, przypadkowi, pensjonariusze Domu Seniora. W imieniu seniorów ciepłe słowa podziękowań za przekazane wiersze skierował do nas p. Krzysztof Kowalczyk, kierownik Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. Ręcznie przepisane teksty mogliśmy obejrzeć w hetmańskiej galerii.

Teraz zaś miło nam przedstawić podziękowanie za aktywny udział w akcji „Podaruj wiersz” otrzymane z Fundacji im. Z. Herberta, w imieniu której wystąpiły koordynatorki projektu – p. Magda Bliźniuk i p. Monika Czapka.

Mamy nadzieję, że współpraca z Fundacją, podjęta kilka lat temu, będzie trwała przy realizacji kolejnych przedsięwzięć, pokazujących, „że słowo może brać odpowiedzialność zarówno za sprawy publiczne, jak i za duchowy wymiar świata, że nie powinno uchylać się od spoczywających na nim etycznych zobowiązań”.

Podziekowanie_Podaruj wiersz 2020