Pierwszy dzień w Szkole

Za nami pierwszy dzień w Szkole. Wszyscy chcemy, by miejsce to kojarzyło nam się  z czymś bezpiecznym, sprawiającym radość i satysfakcję, a jednocześnie potwierdzającym myśl, że głównym celem szkoły jest tworzenie ludzi zdolnych do robienia nowych rzeczy, a nie tylko powtarzanie tego, co zrobiły inne pokolenia (Jean Piaget).

Uczniowie starszych roczników mają za sobą spotkania z wychowawcami oraz swoimi rówieśnikami, jak też z kolegami i koleżankami z innych roczników, co z pewnością wielu osobom dało powód do radości, wszak miło widzieć znajome twarze, tym bardziej, że hetmańska społeczność jest bardzo z sobą zżyta. Młodzi ludzie nie tylko przypomnieli sobie swoje prawa i obowiązki, ale też poznali bogaty harmonogram różnego rodzaju imprez zaplanowanych na cały rok szkolny. Czwartoklasiści mając świadomość tego, że dla nich będzie to już ostatni rok w „Hetmanie”, cieszyli się, odkrywając Szkołę jakby na nowo. Może nawet niektórzy wróciliby do młodszej klasy… ale termin studniówki już za 4 miesiące!

Nowo przyjęci uczniowie nie tylko poznali skład swoich klas i bliżej przyjrzeli się wychowawcom (podczas inauguracji w TDK przy scenicznym świetle mogli nawet nie zapamiętać twarzy), również zaznajomili się z topografią budynków przy ulicy Dominikańskiej. Może nie pobłądzą po powrocie z obozu integracyjnego, a przynajmniej będą wiedzieć, gdzie odbywać się mają lekcje wychowawcze… Pierwszoklasiści, uczestniczący w lekcjach odbywających się w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, mieli ponadto okazję poznać sylwetkę Patrona Szkoły – Jana Amora Tarnowskiego – oraz  historię rodu wywodzącego się od Spycimira. Nawet jeśli niektórzy zapamiętali na pierwszy raz tylko to, że Patron był światłym człowiekiem renesansu i nigdy nie przebywał w naszym mieście, to może pojawiła się jakaś zachęta, by poszukać  więcej informacji choćby po to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w hymnie śpiewamy „dążcie do gwiazd, mężowie”.

Wszystkim życzymy powodzenia w całym roku, Uczniom pomyślnych wyników, Nauczycielom satysfakcji z pracy, Dyrekcji dobrych decyzji, a wyjeżdżającym do Krasnobrodu klasom pierwszym i czwartym miłej integracji oraz przyjemności z odkrywania piękna w naturze, ale też i w nauce.

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. (Paulo Coelho)