Piątek z programami SANEPIDu.

Na piątkowej lekcji wychowawczej młodzież z klas pierwszych została zapoznana z programami edukacyjnymi pilotowanymi przez SANEPID.

Kacper Pietruszka (1d) i Marcin Flis (1d) przedstawili w formie prezentacji PowerPoint zagadnienia program „Znamię. Znam je!”, dotyczące różnego rodzaju znamion. Chłopcy dołączyli do prezentacji film zrealizowany przez studentów medycyny dotyczący znamion. Podsumowaniem tematu było przekonanie się każdego ze słuchaczy czy dobrze zapamiętał informacje podane przez prelegentów – udział w Kahoocie. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca była ocena celująca  z EdB. W podobnym kanonie odbyła się prelekcja programu „Wybierz Życie. Pierwszy krok.” przygotowana przez Anię Chernietsovą(1a)  i Kamilę Kosik(1a). Dziewczynki zajęły się tematem wirusa HPV. Prowadzące na początku rozdały krzyżówki z informacjami dotyczącymi ww. wirusa. Materiały te zostały  przygotowane przez SANEPID.  Młodzież na wstępie mogła się przekonać o stanie swojej wiedzy o HPV. Ania z Kamilą również przygotowały wykład w formie prezentacji multimedialnej. Podsumowaniem wykładu był udział słuchaczy w Kahoocie. Nagrodą również była ocena celująca z EdB o różnej wadze, w zależności od miejsca na podium. Dziękujemy prezenterom i prezenterkom  za interesujące i ciekawe wykłady. Każdy ze słuchaczy wyniósł ze sobą wiedzę potrzebną mu w danym momencie, a w razie chęci poszerzenia informacji na wyżej prezentowane tematy podano adresy stron internetowych.