Paulina laureatką XXXV Olimpiady Filozoficznej

 W sobotę w salach Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał XXXV Olimpiady Filozoficznej. Naszą szkołę reprezentowała w nim uczennica klasy 4 g, Paulina Orlińska. Do wielu wybitnych osiągnięć naukowych Paulina może dopisać kolejne – wczoraj uzyskała tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej! Gratulacje!

Dowcipni powiedzieliby, że Olimpiada Filozoficzna musi być najprostszą i najprzyjemniejszą z potyczek naukowych. Wystarczy na każde pytanie komisji odpowiadać „Wiem, że nic nie wiem”, można pleść o „niczem” (Nietzschem) i podobno wszystko w tej filozofii opiera się na Kancie 😊

Ci jednak, którzy poważnie potraktowali filozoficzną przygodę, a Paulina jest na pewno kimś takim, wiedzą, że to niezwykła dyscyplina wiedzy. Najprościej powiedzieć, że „filozofować” to pytać „dlaczego?” i szukać na to pytanie odpowiedzi z przekonaniem, że „Cokolwiek da się wypowiedzieć, da się wypowiedzieć jasno” (L. Wittgenstein). Ten, kto zadaje pytanie „dlaczego?”, wyraża również pragnienie zrozumienia świata, odkrywa swoją zdolność do refleksji, zamiast być –  jak mawiał J.P. Sartre – „pianą, pleśnią, kalafiorem”.

Droga do finału w OF jest długa (jak w każdej olimpiadzie), ale pozwala znaleźć dla siebie jakiś interesujący dział, odkryć fascynujący nurt czy zachwycić się ukochanym filozofem lub najważniejszą książką.

Paulina rozpoczęła przygodę z filozofią we wrześniu 2022 r. od podjęcia trudnej decyzji, który z wielu niezmiernie inspirujących tematów zaproponowanych przez Komitet Główny OF rozwinąć w pisemnej pracy przygotowawczej. Ostatecznie  wybór padł na temat: Czy zgodzisz się z Elzenbergiem, że „Piękność świata nie jest oparciem”?, ponieważ to zagadnienie z zakresu estetyki i etyki było najbliższe jej zainteresowaniom. Po kwalifikacji do etapu okręgowego uczennica musiała sprawdzić swoją znajomość historii filozofii, elementów logiki, a także umiejętność analizowania problemów filozoficznych w dwóch formach: pisemnej i ustnej. W pierwszej z nich redagowała esej na jeden z zaproponowanych tematów oraz rozwiązywała szczegółowy test z wiedzy filozoficznej. W drugiej – prowadziła rozmowę nt. wylosowanych zagadnień z komisją utworzoną z pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Etap finałowy, warszawski, także miał formę ustną, składał się z obrony pracy przygotowawczej oraz analizy fragmentu wybranego tekstu filozoficznego. Paulina miała więc wtedy możliwość przedstawienia swoich rozważań na temat wybitnego filozofa polskiego, mistrza Zbigniewa Herberta – Henryka Elzenberga i mogła to uczynić przed dr hab. Kingą Kaśkiewicz, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którą to uczelnią Elzenberg był związany w okresie powojennym. W skład komisji prowadzącej rozmowę weszli jeszcze: dr hab. Adam Grzeliński i dr Michał Barcz.

Na zakończenie oddajmy głos Laureatce:

„Filozofia, a tym samym Olimpiada Filozoficzna, daje możliwość dogłębnego poznania idei, które stanowią podstawę dzisiejszych nauk ścisłych (filozofia umysłu czy filozofia fizyki) i humanistycznych (teoria analizy dzieła literackiego, filozofia polityki). Prowokuje do przemyśleń na fundamentalne kwestie, które często pojmujemy intuicyjnie i pozwala poznać źródła poglądów zarówno zgodnych z naszymi przekonaniami, jak i całkowicie im przeciwnych. Daje narzędzia pomagające przyjąć metodyczne podejście w przedstawianiu własnej argumentacji na konkretny temat oraz analizie tekstów i wypowiedzi innych. Polecam udział w Olimpiadzie Filozoficznej wszystkim, którzy interesują się historią, krytycznie patrzą na świat i ciekawią ich zabawne anegdoty o najwybitniejszych ludziach w historii. Dla zainteresowanych naukami ścisłymi zachęcający może być fakt, że laureaci tej olimpiady mają zapewniony wstęp na wszystkie kierunki (poza architekturą) m.in. na Politechnice Warszawskiej.”