Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

W bieżącym roku szkolnym po raz 51 odbywa się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Mamy w niej swoje reprezentantki.

Ze strony Olimpiady dowiedzieliśmy się właśnie, iż nasze dwie uczennice – Julia Teter (2a) i Jagoda Groszek (2g) zostały zakwalifikowane do etapu rejonowego. W etapie szkolnym Julia dokonała paraleli między IV częścią „Dziadów” A. Mickiewicza a powieścią G. Flauberta „Pani Bovary”, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice wykreowanych postaci, podjęte problemy i rolę samej literatury. Jagoda natomiast poszukiwała wartości uniwersalnych (miłość, przyjaźń, prawda, sprawiedliwość) w literaturze dawnej, odwołując się do utworów G. Boccacia, W. Szekspira, A. Morsztyna, I. Krasickiego. Dziewczyny z pasją podeszły do wybranych tematów, zaangażowały się w poszukiwanie i czytanie odpowiednich publikacji, dobrze przeanalizowały zgromadzony materiał badawczy. O szczegóły należy jednak dopytać same autorki. Wiele się można od nich dowiedzieć, nie tylko o samym procesie poszukiwania i pisania, ale też o swoistej przyjemności płynącej z czytania. Jedna z nich trafnie przytoczyła słowa Olgi Tokarczuk – „bo nie ma wątpliwości, że książki nas zmieniają… Ale czy i my zmieniamy książki? Czy i one się od nas uczą, czy się zmieniają, p o n i e w a ż  j e  c z y t a m y?”

Życzymy Julii i Jagodzie przede wszystkim  przyjemności w zgłębianiu literackich zagadnień oraz powodzenia w etapie okręgowym, który odbędzie się 13 lutego.