Olimpiada Historyczna – eliminacje okręgowe

W sobotę 9 stycznia odbyła się pierwsza cześć eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej. Miała ona tradycyjną formę pisemną ale tym razem uczniowie pisali esej w warunkach online. Dobre wieści napłynęły do nas  z  Komitetu Okręgowego Olimpiady w Rzeszowie. Do jej etapu ustnego zakwalifikowała się 9 z wspaniałej 12 reprezentantów Hetmana. Są to : Jan Kiełb, Jakub Dryś, Łukasz Drabek, Maksymilian Ciźla, Hubert Gruca, Konrad Stefaniak, Zofia Ryś, Paulina Orlińska i Alicja Sierant. Tylko pół stopnia do awansu zabrakło pozostałym trzem naszym reprezentantom (Cezary Czechura, Wiktoria Żmuda i Emilia Nowak). Wszystkim dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w zawodach.

Nasi uczniowie w etapie pisemnym pisali prace z zakresu: Średniowiecza, XIX lub XX wieku. Ciekawym i trudnym tematem był ten zaproponowany dla epoki Średniowiecza a brzmiał on „Kobiety w dziejach państwa polskiego miedzy X a XIV wiekiem” Tym bardziej cieszy fakt, iż Janek Kiełb uzyskał za swa pracę  na ten temat ocenę celujący a jego kolega Jakub Dryś ocenę bardzo dobry. Podobne oceny padły łupem problematyki związanej z Rosją bolszewicka w l. 1917 – 22 a zdobyli je Maksymilian Ciźla i Łukasz Drabek.

W zawodach wzięło udział 126 uczniów a do etapu ustnego przeszło 58.

Teraz przed zawodnikami etap ustny, który odbędzie się w najbliższą sobotę, gdzie komisja egzaminacyjna sprawdzi wiedzę uczestników z wybranej epoki, całego programu nauczania historii oraz znajomości lektur. POWODZENIA !

Więcej: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-historii/olimpida-historyczna-/olimpiada-historyczna-dla-szkol-ponadpodstawowych/aktualnosci-

                                                                                                                      (GK)