Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Dehra dun

Nie przesadzajmy z tym
że jesteśmy
no bo gdzie jesteśmy
Parę chwil temu nas nie było
za parę znikniemy
A nawet teraz
gdzie nas szukać
w pracy w kartotece
w naszej głowie
Jesteśmy jak powietrze
Otwarci i rozpływający się
w otchłani

               Piotr Madej

Choć o bliskich, których nie ma już wśród nas, myślimy cały rok, początek listopada sprzyja szczególnej zadumie. W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, a także w Zaduszki, przypadające tradycyjnie na dzień 2 listopada, wspominamy nie tylko najbliższych. Oprócz serdecznych myśli kierowanych w stronę nieżyjących już członków naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, w gronie społeczności Hetmańskiej szczególnie ciepło wspominamy tych, którzy zostawili swój ślad w murach naszej szkoły. Dzięki naszej pamięci będą żyć wiecznie.

Ze smutkiem, ale i wdzięcznością wspominamy naszych nieobecnych już na zawsze nauczycieli, kolegów, przyjaciół. Ludzi inspirujących, utalentowanych, szlachetnych i dobrych: Zasłużonego Profesora Hetmana, śp. Józefa Salika – nauczyciela wychowania fizycznego, pływania i przysposobienia obronnego, społecznika, pioniera ratownictwa wodnego w Tarnobrzegu, zmarłego w 2016 roku – oraz śp. Profesora Piotra Madeja, nauczyciela języka angielskiego, poetę tłumacza, wykładowcę akademickiego, zmarłego w 2008 roku. Odeszła od nas także śp. Krystyna Szwarc – psycholog, prowadząca w „Hetmanie” zajęcia rewalidacyjne; pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy w tym roku naszego drogiego ucznia śp. Filipa Walickiego, który na zawsze pozostanie w sercach oraz pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli.

Myśląc o naszych Przyjaciołach, nie sposób w duchu nie zanucić piosenki Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”. To pewne, że nie odejdą, dopóki żyć będą we wdzięcznej pamięci naszych serc…