Nauczyciel + Uczeń + Atmosfera = Sukces

Charyzmatyczny nauczyciel, uczeń, który czegoś chce, i dobry klimat współpracy to trzy czynniki, które, zdaniem dyrektora Pawła Dobrowolskiego, mają największy wpływ na wyniki Szkoły, plasujące tarnobrzeskiego „Hetmana” wśród najlepszych liceów w kraju.

Dzięki zaangażowanej pracy własnej, wsparciu nauczycieli, uczniowie mogą sięgać po olimpijskie laury czy zdobywać najwyższe punkty na egzaminach maturalnych, a tym samym realizować swoje marzenia co do dalszej przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem oraz uczniami Szkoły przez redakcję Telewizji Lokalnej TVL .